Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte Maken, Kansen Bieden

Wij wonen in één van de mooiste provincies van Nederland. Te midden van groots en meeslepend natuurschoon als het Groene Hart, de Vechtstreek, de Utrechtse Heuvelrug en het Eemgebied. Om ons heen is de culturele schatkamer van Nederland, met historisch erfgoed als de Grebbelinie, de Stichtse Lustwarande en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

En dat is nog niet alles. Utrecht is onlangs uitgeroepen tot de meest competitieve regio van Europa. We kennen een uitstekend vestigingsklimaat voor bedrijven uit binnen- en buitenland, één van de beste universiteiten van Nederland en kenniscentra van formaat. Bovendien ligt Utrecht centraal in Nederland. Al die kennis, al die natuur en al die cultuur is dus goed bereikbaar.

In onze mooie provincie is dus alles voorhanden. Het is echter ook druk in Utrecht. Dat vraagt om wat we noemen ‘meervoudig ruimtegebruik’, waarin onze ruimte meerdere functies heeft: bedrijvigheid, infrastructuur, cultuur, natuur, recreatie. Daarin slagen we alleen als we een integrale kijk hebben op onze taken en de verbinding zoeken met – en tussen – alle partijen die in onze ruimte een rol spelen.

D66 kiest voor duurzaamheid, voor een beleid dat toekomstvast is. Want een provincie waarin je gezond leeft, woont en werkt en ook vrije tijd doorbrengt, is niet alleen voor ons belangrijk, maar ook voor de generaties na ons. Door duurzaam gebruik te maken van ruimte, van grondstoffen en van de talenten, kennis en ervaring van mensen, bouwen we aan een provincie die is voorbereid op de uitdagingen van nu en straks.

De provincie moet volgens D66 per beleidsterrein de meest effectieve rol pakken: soms regisserend, soms kaderstellend, soms uitvoerend en soms een combinatie van deze drie benaderingen en meestal verbindend vanuit een benoemd gemeenschappelijk belang. Als het nodig is moet de provincie niet bang zijn om in te grijpen, om de publieke belangen (zoals mobiliteit en wonen) te waarborgen. De provincie kan zich ook nog inzetten voor positieve initiatieven door zelf regels aan te passen of daarvoor te lobbyen in Den Haag of Brussel.

Net zo belangrijk: we moeten jou bij ons beleid betrekken. Want overheden, ook de provincie, horen dicht bij de mensen te staan. D66 wil dat inwoners en organisaties actief betrokken worden bij de beleidsvorming en -uitvoering. De provincie staat open voor de inbreng van anderen. Dat betekent dat ze het vraagstuk en niet de oplossing centraal stelt en vroeg in het besluitvormingsproces die inbreng van anderen opzoekt.

D66 hecht veel waarde aan de eigen kracht van mensen en aan de kracht van de markt. Markt en maatschappelijk initiatief waar het kan, overheid waar het moet. De provincie hoeft niet altijd een leidende rol in te nemen, maar kan ook als partner meewerken aan een gewenste ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het scheppen van randvoorwaarden voor of cofinanciering van projecten. Als de provincie ergens aan mee doet, is het noodzakelijk dat het totale proces transparant is. Over de rol van de provincie, de risico’s en financiële consequenties worden de leden van de Provinciale Staten actief geïnformeerd. Open data vinden wij belangrijk. Ook financiële informatie wordt zoveel mogelijk inzichtelijk gemaakt en gedeeld, bijvoorbeeld via websites zoals de Woningmarktmonitor of de Zonnekaart, een digitale kaart die aangeeft of een woning geschikt is voor zonnepanelen.

We hebben voor de komende jaren de volgende speerpunten:

  • Stimuleer een duurzame regionale economie, door inzet op de pijlers onder onze kennis- en diensteneconomie: het MKB, de Vrijetijdseconomie, duurzaamheid, Life Sciences en de Serious Gaming-industrie
  • Creëer een natuur die beleefd mag worden, zodat mensen niet langer alleen toeschouwer zijn, maar ook deelnemer en onderdeel worden van die natuur
  • Spaar het landelijk gebied en zet optimaal in op binnenstedelijke ontwikkeling
  • Bied maatwerk in bereikbaarheid, zodat fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer en automobilisten zich ieder op hun manier optimaal kunnen vervoeren
  • Bevorder lokale bestuurskracht en democratie
  • Voorkom lastenverzwaring
  • Laat de provincie focussen op haar kerntaken en die verder versterken: minder taken beter uitvoeren.

D66 Provincie Utrecht: Toekomst proof! Door talenten en kansen te benutten.

Laatst gewijzigd op 16 februari 2015