Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en Cultuur: Voor, van en door iedereen

Kunst en cultuur zijn voor veel mensen een belangrijk onderdeel van hun leven. Het is van groot belang als overheid de vraag te stellen of ze daarin een rol van betekenis heeft en hoe het die rol dan vervult. D66 vindt het noodzakelijk om vanuit het sociaalliberale gedachtegoed een duidelijke visie te hebben op cultuurbeleid. Cultuur is voor, van en door iedereen. Dat is waar D66 ruimte voor wil geven in onze regio. Zodat je je talent en creativiteit zoveel mogelijk kan ontdekken, ontplooien en benutten.

Wij zetten in op voorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn, juist als die voorzieningen de gemeentegrenzen overschrijden. D66 wil dat de mogelijkheid om te genieten van kunst en cultuur, kennis op te doen in de bibliotheken of ervaren van een bijzonder festival of evenement altijd in de buurt is.

Nieuwe beleving van cultuur en erfgoed
D66 koestert het cultuurhistorisch erfgoed van Utrecht. Niet alleen de forten en de molens, maar ook het industrieel erfgoed en de historische cultuurlandschappen. Inwoners en bezoekers moeten die cultuur kunnen beleven.
Wij kiezen voor het openstellen van onze forten en industriële gebouwen voor evenementen, festivals of onderwijs. Door duurzaam beheer en juist nieuwe vormen van beheer en exploitatie kan dit erfgoed weer bloeien en geven we een nieuwe impuls aan plekken als de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de piramide van Austerlitz, Huis Doorn, ’t Baarnse bos of Landgoed Doornburgh in Maarssen.

D66 vindt dat je moet uitgaan van de potentiële afnemers van cultuuraanbod, juist om jongere generaties te betrekken. Een trouwlocatie is bijna vanzelfsprekend, maar nieuwe initiatieven, zoals toepassingen van apps of augmented reality die je het erfgoed opnieuw laten beleven, vinden we essentieel. Utrechtse erfgoedinstellingen moeten daarom gestimuleerd worden om hun digitale collecties vrij te geven als open cultuurdata. Daarnaast dient het hergebruik van deze digitale collectiedata bevorderd te worden, zodat er apps gemaakt worden en de toeristische aantrekkingskracht van de regio Utrecht met digitale toepassingen versterkt kan worden dankzij deze digitale toepassingen. Zodat niet alleen de verhalen van vroeger, maar ook die van nu kunnen worden verteld. Dat je wordt verrast. Kortom: cultuur die inspireert.

Als regionale overheid is de provincie bij uitstek geschikt om de regie uit te oefenen over cultuurhistorische landschappen die zich over meerdere gemeenten uitstrekken en juist de focus te leggen op nieuwe potentiële gebruikers van het erfgoed en te kiezen voor branchevreemde partners in beheer. Kies voor maatschappelijk ondernemers, zodat beheer en exploitatie echt vernieuwend kan worden. Gebieden als de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stichtse Lustwarande, maar ook de overige kastelen, buitenplaatsen en groene monumenten lenen zich daar uitstekend voor.

Kunst- en cultuureducatie
Wij vinden dat de provincie moet investeren in kunst- en cultuureducatie voor de jeugd. Kunst- en cultuureducatie draagt zowel binnen als buiten het onderwijs bij aan de ontwikkeling van vaardigheden als reflectie, creativiteit en een onderzoekende houding. Onze kinderen kunnen zich daarmee ontwikkelen tot de creatieven en kunstenaars van morgen. D66 ziet daarbij mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen bibliotheken, scholen en cultuureducatie. De provincie moet hier verbindingen leggen.

Culturele festivals en evenementen
We zijn zuinig op gezichtsbepalende culturele evenementen die Utrecht als regio op de kaart zetten. Uitgangspunt voor onze steun is toegevoegde waarde voor de inwoners en een bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. D66 vindt dat de provincie waar mogelijk moet ondersteunen, bijvoorbeeld door sponsoren of andere mogelijke financiers van een evenement te betrekken en in contact te brengen met de organisatoren of culturele ondernemers. De provincie moet subsidie duurzaam inzetten. Subsidie voor festivals bouwen we af. De financiering daarvan laten we liever over aan de culturele ondernemers. Daarmee maken we bovendien geld vrij voor het onderhoud en instandhouding van ons cultureel erfgoed. Dat vinden wij een echte kerntaak.

D66 kiest voor:

  • Structurele financiering voor cultureel en historisch erfgoed
  • Nieuwe beleving van cultuur en erfgoed
  • Investeer in kunst- en cultuureducatie voor de jeugd
  • D66 maakt maatschappelijk ondernemen mogelijk, voor culturele ondernemers

Laatst gewijzigd op 14 januari 2015