Steun ons en help Nederland vooruit

Naar een duurzame regionale economie

D66 wil een gezonde economie in de provincie Utrecht, die werkgelegenheid garandeert, ook nu de wereld om ons heen verandert. Daarom zetten we de komende jaren in op creativiteit en innovatie. Goed onderwijs op alle niveaus (VMBO tot en met Universiteit) is een noodzaak voor het handhaven van onze positie als meest competitieve regio van Europa. D66 wil broedplaatsen stimuleren, waar onderwijs en bedrijfsleven (MKB en multinationals) kunnen samenwerken en nieuwe banen creëren. Deze initiatieven zijn duurzaam, met een focus op de langere termijn en toekomstige generaties.

Prioriteit bij MKB
Voor het creëren van nieuwe banen legt D66 de prioriteit bij stimulering van het Midden en Kleinbedrijf (MKB). Het MKB is de motor voor langdurige werkgelegenheid. Het biedt de kansen die nodig zijn voor ons groeiende aantal inwoners en nieuwe banen voor lager opgeleiden en MBO’ers. Door start-ups en kleinere bedrijven te ondersteunen, creëren we ook nieuwe banen op ander niveau.

Als een internationaal bedrijf zich in Utrecht wil vestigen, dan moet de provincie waar mogelijk een faciliterende rol spelen. Ook op die manier creëren we werkgelegenheid voor onze regio. Dat kan wat ons betreft bijvoorbeeld met een Expat Centre, eventueel samen met de gemeente Utrecht, die bedrijven en hun werknemers helpt zaken te regelen bij de overheid.

Ondersteuning van sterke sectoren
D66 wil inzetten op versterking van bedrijven die “gezond”, “groen” en “slim” zijn. De provincie Utrecht huisvest veel van die bedrijven, zoals bijvoorbeeld bedrijven die bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van medische wetenschap en voedingsindustrie: de Life Sciences. De provincie kent ook een groeiend aantal bedrijven in de slimme sector: ondernemingen en samenwerkingsverbanden die zich bezig houden met slimme, toegepaste vormen van gaming, ofwel Serious Gaming.

D66 wil zulke bedrijven, ondernemingen en samenwerkingsverbanden die zich hiermee bezighouden verder laten groeien. Dat kan door samenwerking onderling en met kennisinstellingen en overheden te stimuleren – ook buiten de provincie. Samenwerking met Amsterdam, Eindhoven en Hilversum is bijvoorbeeld onontbeerlijk, net als met sterke kennisinstellingen als de Hogeschool Utrecht en de HKU. Op het gebied van bijvoorbeeld 3Dprinting en crossovers met bijvoorbeeld Life Sciences en het UMC Utrecht, kan de regio zo een flinke voorsprong nemen.

Het in oktober 2012 gelanceerde EBU (Economic Board Utrecht), waarin de expertise van het bedrijfsleven en publieke sector is gebundeld, is een belangrijk voorbeeld van hoe de provincie ondernemers kan ondersteunen door gebundelde kennis aan te bieden. De focus en de expertise van de EBU willen we graag behouden, maar we willen meer ondersteuning van de EBU voor het MKB.

Inzet en ondersteuning
Ondersteunen is in de ogen van D66 veel breder dan sec financieren. D66 wil dat ondernemers, die belangrijk kunnen zijn voor verduurzaming van de samenleving en die dat binnen de huidige markt (nog) niet voor elkaar krijgen, van de provincie een steuntje in de rug krijgen. Dit kan door actief mee te denken, helderheid te scheppen, belemmerende regelgeving aan te passen, maar ook door in te springen bij het uitvoeren van oriënterende haalbaarheidsstudies of het afgeven van garanties voor het verkrijgen van financieringen. De provincie kan voor deze ondersteuning ook Europese fondsen inzetten of aanspreken.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners
We willen werk voor onze inwoners. Daar heb je bedrijven voor nodig. Gevestigde ondernemingen en startups, die blijven groeien en bloeien en bedrijven van elders die zich in de provincie Utrecht willen vestigen. D66 wil een aantrekkelijk vestigingsbeleid met volop kansen voor samenwerking en weinig lasten. Ruimte bieden aan ondernemers en overbodige regelgeving beperken, dat moeten de uitgangspunten zijn.

Nieuwe initiatieven op gebied van toerisme en recreatie
D66 wil de vrijetijdseconomie een stevige impuls geven door ruimtelijk maatwerk en natuurcompensatie hand in hand te laten gaan. Toerisme waarbij mensen één of meer nachten in de provincie Utrecht blijven slapen, blijft tot nog toe sterk achter. In de provincie is echter alles aanwezig om toeristen langer dan één dag te laten genieten van onze wandel-en fietspaden, musea en ons cultureel erfgoed. Het is goed toeven in onze natuur en onze gezellige steden en dorpen.

De vakantieparken en campings in onze provincie zijn toe aan verbetering en vernieuwing. D66 zet opnieuw in op creativiteit en innovatie. Samen met gemeenten, ondernemers en inwoners, zodat de natuur in onze provincie een bron wordt van een bloeiende toerisme en recreatie branche. Daarmee ontstaat tegelijk een bron van inkomsten om onze natuur te beschermen en te onderhouden en een grote bron van nieuwe werkgelegenheid. Het versterken van de vrijetijdseconomie vereist ook promotie van het merk Utrecht, zowel stad als provincie, op het gebied van recreatie en toerisme.

De provincie is actief betrokken bij de opheffing van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied en zorgt er samen met gemeenten voor dat er geen gaten vallen in de bestaande recreatieve voorzieningen. Het versterken van de vrijetijdseconomie vereist ook promotie van het merk Utrecht, zowel stad als provincie, op het gebied van recreatie en toerisme.

Utrecht, een sterke Euregio
D66 wil de aansluiting behouden en versterken met onze buurprovincies, maar ook in Europa. Europa biedt kansen voor onze regio. Bijvoorbeeld door aansluiting bij andere met Utrecht vergelijkbare kennisregio’s zoals Kopenhagen en Stockholm. D66 zet zich in de lobby richting Europa in voor verdere interprovinciale samenwerking, zoals de samenwerking in de Randstad (P4). Verder wil D66 de samenwerking met het Huis der Nederlandse Provinciën van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) te versterken.

D66 wil dat de regio Utrecht werkt aan een duidelijk profiel in Europa en een actieve rol neemt in de bestaande Europese netwerken met focus op “groen”, “ gezond” en “slim”: Serious Gaming en Life Sciences. Zo kunnen we extra investeringen en bedrijven naar de regio halen. Die investeringen vloeien mogelijk voort uit de in Europa beschikbare fondsen. De provincie moet deze fondsen kennen en waar mogelijk gemeenten, onderzoeksinstellingen en bedrijven uit de regio die kunnen profiteren van deze fondsen meenemen in de aanvragen.

Werkloosheid van jong tot oud vraagt en verdient speciale aandacht. D66 wil dat de provincie zich sterk maakt voor haar werkzoekende inwoners zodat zij, nu en in de toekomst, met een positief economisch effect op de gehele regio, de geboden kansen volop kunnen benutten.

D66 kiest voor:

  • Inzet op innovatiekracht van mensen en bedrijven (zoals nieuwe energiebronnen, Serious Gaming, Life Sciences)
  • Verouderde vakantieparken aanpakken zodat toeristen langer willen verblijven in de regio Utrecht
  • Meer banen door betere afstemming tussen scholen en bedrijven (MKB)
  • Een duidelijk Regio Utrecht profiel met focus op “groen”, “gezond” en “slim” in Europa, onderdeel van de Europese netwerken en in beeld bij de Europese fondsen.

Laatst gewijzigd op 23 februari 2015