Steun ons en help Nederland vooruit

Commissies

In de provincie Utrecht worden Statenvergaderingen inhoudelijk voorbereid in drie commissies. Deze commissievergaderingen vinden op maandagen plaats vooraf aan een Statenvergadering.

Wat is een commissie precies?

Een commissie is een groep van Statenleden en/of commissieleden die voorafgaand aan de Statenvergadering onderwerpen bespreekt. Deze vergaderingen zijn oriënterend en beeldvormend, terwijl de Statenvergadering voornamelijk gericht is op besluitvorming. In een commissievergadering kunnen Statenleden de gedeputeerde of elkaar bevragen over bepaalde onderwerpen.

Voor een overzicht van vergaderingen kunt u onze agenda raadplegen. Wilt u als inwoner of als belangenbehartiger inspreken tijdens een Statenvergadering? Dat kan, zie de website van de provincie voor meer informatie.

Welke commissies zijn er?

  • Ruimte, Groen en Water (RGW)
  • De statencommissie Ruimte, Groen en Water (RGW) adviseert over onderwerpen zoals het inrichtingsplan van vliegbasis Soesterberg, de Agenda Vitaal Platteland en de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

  • Milieu, Mobiliteit en Economie (MME)
  • De statencommissie MME adviseert over onderwerpen zoals het actieplan Duurzaamheid, de mobiliteitsknelpunten in de provincie Utrecht en het economische beleid.

  • Bestuur, Europa en Middelen (BEM)
  • De statencommissie BEM adviseert over onderwerpen die te maken hebben met de provinciale organisatie, communicatie, de banden die de provincie onderhoudt met Europa en de financiën van de provincie.

    Laatst gewijzigd op 22 november 2018