Steun ons en help Nederland vooruit

Over de provincie

De provincie is het Nederlandse middenbestuur.  Welke taken en verantwoordelijken heeft de provincie precies? En hoe ziet het werk van Statenleden en Gedeputeerden er uit? Welke rol heeft D66 in de provincie Utrecht? Heeft u zelf interesse om actief te worden bij D66 in de provincie Utrecht? Via deze pagina geven wij antwoord op al deze vragen.

De provincie Utrecht is qua oppervlakte na Flevoland de kleinste provincie van Nederland, maar heeft desondanks toch 1,32 miljoen inwoners. De provincie Utrecht ligt zeer centraal in Nederland en maakt deel uit van de Randstad. Dit maakt de provincie Utrecht tot een belangrijk economisch centrum en knooppunt voor spoor-, water- en wegverkeer. De provincie Utrecht kent 26 gemeenten, waarvan Utrecht het grootst is.

Provinciale Staten
De volksvertegenwoordiging van de provincie is de Provinciale Staten. Deze worden elke vier jaar verkozen door de inwoners van de provincie Utrecht. De laatste Provinciale Statenverkiezingen vonden plaats op 20 maart 2019. In de Provinciale Staten van Utrecht zitten 49 Statenleden, de volksvertegenwoordigers van de provincie. D66 is sinds deze verkiezingen met 5 Statenleden vertegenwoordigd.

Sinds 2011 zit D66 in het College van Gedeputeerde Staten, het dagelijkse bestuur van de provincie Utrecht. De gedeputeerde namens D66 is Robert Strijk. De Staten hebben een maal per zes weken een Statenvergadering en voorafgaand vinden commissievergaderingen plaats. De vergaderingen zijn op de website van de Provinciale Staten te vinden.

Welke taken heeft de provincie?
De provincie heeft zeven kerntaken:

  1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer;
  2. Milieu, energie en klimaat;
  3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden;
  4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer;
  5. Regionale economie;
  6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg;
  7. Kwaliteit van het openbaar bestuur.

Meer weten?
Wilt u meer weten. Kijk dan in de menubalk aan de linkerzijde van deze pagina. Mocht u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden, schroom dan niet om contact op te nemen met ons.

Laatst gewijzigd op 9 september 2019