Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Natuur, landbouw en water

D66 vindt dat agrarische ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling, landschappelijke kwaliteit, natuur en biodiversiteit van het platteland. De agrarische activiteiten moeten passen bij het karakter van het gebied, innovatief en zonder overlast voor omwonenden.

D66 wil natuur versterken en heeft oog voor water in al zijn facetten (kwaliteit, kwantiteit en veiligheid).

Ruimte voor natuur, agrarisch ondernemerschap.