Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën

Solide, transparante, verantwoorde financiën zijn een belangrijk speerpunt van D66. Ook op provinciaal niveau. Eén ding staat voor D66 buiten kijf: lastenverzwaringen zijn niet de oplossing voor tekorten op de begroting. Financiële ruimte moet ontstaan door voorzichtig begroten, niet via zwaardere lasten voor de burger. D66 maakt zich er bovendien hard voor dat reserves veilig beheerd en belegd worden.

Solide, transparant, verantwoord financieel beleid