Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Landschap en Ruimte

D66 kiest voor een groene provincie Utrecht en voor binnenstedelijk bouwen. We bouwen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) verder uit, zetten in op duurzaam bouwen op plekken waar al bebouwing is en hebben aandacht voor kwetsbare diersoorten.

Kies voor het groene kapitaal