Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma

Hieronder kunt u ons volledige verkiezingsprogramma vinden

Ruimtelijke ordening en wonen

Duurzaam gebruik van ruimte

Natuur, landbouw en water

Natuurinclusief, met behoud van diversiteit aan landschappen.

Recreatie en toerisme

Fietsen, wandelen, mooie evenementen.

Financiƫn

Solide, transparant, verantwoord financieel beleid is een belangrijk speerpunt van D66

Kunst, cultuur en erfgoed

Wijzer van kunst en cultuur, nodig voor creativiteit, toerisme en economie.

Bestuur

Open, integer en democratisch.

Duurzaamheid en energie

D66 stimuleert duurzame energie

Economie, werk en onderwijs

Utrecht: als het aan ons ligt de meest innovatieve, creatieve en competitieve regio van Europa

Bereikbaarheid en mobiliteit

D66 kiest voor duurzame, leefbare bereikbaarheid

Dankzij D66

Sinds D66 in 2011 voor het eerst toetrad tot Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht is heel wat bereikt

Coalitieakkoord 2019-2023

Coalitieakkoord tussen GL, CDA, D66, PvdA en CU