Steun ons en help Nederland vooruit

Jeugdzorg: zorgen over het transitieproces

D66 deelt de zorgen van de landelijke Transitiecommissie Jeugdzorg over het transitieproces. Met de huidige aanpak en tempo is het nog maar de vraag of de transitie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 op verantwoorde wijze kan worden gerealiseerd. Er zijn nog teveel financiële en bestuurlijke onzekerheden vanuit Den Haag voor gemeenten en zorginstellingen.

Een ander groot zorgpunt blijft voor D66 het ontbreken van voldoende bestuurskracht bij de kleinere gemeenten. Daardoor moeten gemeenten in samenwerkingsconstructies samenwerken om bovenlokale en soms zelf bovenregionale zorg in te kunnen kopen. Als vanuit samenwerkingsverbanden beleid wordt gemaakt, kan de gemeenteraad echter niet goed meer controleren en bijsturen, zoals Provinciale Staten dat nu wel kunnen. D66 zou graag het aantal samenwerkingsverbanden tot een minimum willen beperken, in het belang van bestuurskracht en -kwaliteit, de democratische controle én democratische legitimatie.

Ook al zijn gemeenten en het Rijk nu aan zet, D66 ziet er op toe dat de provincie waar mogelijk gemeenten optimaal ondersteunt met haar kennis en kunde. Dit, om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip raken.

Laatst gewijzigd op 5 september 2014