Steun ons en help Nederland vooruit

Natuurbeleid: Verkoop overbodige grond schept ruimte voor investeringen

Natuurbeleid blijft mede dankzij D66 op de kaart in onze provincie. De provincie Utrecht investeert de komende 13 jaar in totaal zo’n 200 miljoen euro in de natuur. Daarvan wordt een fors deel betaald uit de opbrengst van grond die eerder door de overheid is aangekocht, maar nu niet meer nodig blijkt voor natuurversterking.

De komende jaren kan deze grond, die voornamelijk bestaat uit landbouwgrond, daarom worden verkocht. Er zit ook natuurgrond bij, maar die is niet essentieel voor het Utrechtse natuurnetwerk. Natuurgrond of niet, de huidige kwaliteit moet worden bewaakt. Daarom is het goed dat voorwaarden worden gesteld aan de hoogste bieder. De opbrengst uit de verkochte grond is belangrijk voor de natuur, maar niet tegen elke prijs.

De grond wordt de komende jaren geleidelijk verkocht. Als in een keer teveel grond zou worden verkocht, zou de opbrengst hoogstwaarschijnlijk lager zijn. Bovendien is de volledige opbrengst niet nu al nodig. Gedeputeerde Krol heeft aan D66 toegezegd dat hij PS jaarlijks zal inlichten over de voortgang. Er staan immers grote belangen op het spel.

De komende jaren zal, door aanleg en inrichting van 1500 ha nieuwe natuur, het natuurnetwerk op essentiële onderdelen worden versterkt. Dat is op zich al een forse ambitie qua uitvoering, dus het is wat D66 betreft al te lang hoog tijd om aan het werk te gaan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018