Steun ons en help Nederland vooruit

Transitie Jeugdzorg: de achtergronden

De financiering, zorgcoördinatie, doorzettingsmacht en eindverantwoordelijkheid van de jeugdzorg is al jaren versnipperd over meerdere bestuurslagen. Het ontbrak jarenlang aan voldoende en passende preventie en laagdrempelige zorg. Ook ontbrak een goede nazorg, waardoor vaak een draaideureffect ontstond; kinderen die uitbehandeld waren, belandden te vaak opnieuw in de dure en zwaardere jeugdzorg. De financiële consequentie daarvan werden steeds doorgeschoven van de ene overheidslaag (gemeente) naar de andere (provincie). Hierdoor groeiden de wachtlijsten jarenlang, tot maatschappelijk en financieel onverantwoorde grootte.

D66 is er daarom al jaren voorstander van om alle verschillende geldstromen te bundelen en bij gemeenten onder te brengen, zoals dat nu per 1 januari 2015 daadwerkelijk lijkt te gaan gebeuren. Het is een voorwaarde om de jeugdzorg effectiever en efficiënter te organiseren, zodat kinderen en ouders sneller de juiste hulp op maat krijgen, in plaats van te verdwalen in een doolhof van instituties en instellingen. Ook kan de professional zo sneller en beter handelen. Hier ligt kortom een kans om de Jeugdzorg te verbeteren.

D66 blijft het belang van cliëntenraden en vertrouwenspersonen benadrukken. Ook zijn resultaten en effecten van afgeronde behandelingstrajecten in beleid leidend. Verbetering van de zorgverlening is volgens D66 ook altijd waar mogelijk gericht op versterken van de eigen kracht van het kind en op methodieken die de natuurlijke netwerken van het kind versterken. Veiligheid is daarbij een randvoorwaarde.

Laatst gewijzigd op 10 september 2014