Steun ons en help Nederland vooruit

Naar een gezonde recreatiesector

De recreatiesector is van groot economisch belang voor de provincie en draagt bij aan het gunstige vestigingsklimaat voor bedrijven. De bestuurlijke organisatie rondom recreatie laat echter al jaren te wensen over. D66 wil toe naar een situatie waarin de recreatieve sector zoveel mogelijk de eigen broek ophoudt. Waar de overheid mogelijkheden ziet terug te treden, moet ze dat zeker niet laten. Daarbij moet niet alleen goed worden afgestemd met de gemeenten, maar ook met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, waterbeheerders en terreineigenaren. De vorming van een recreatiesector-nieuwe-stijl moet leiden tot innovatie, een professionele uitvoeringsorganisatie en een breed gedragen recreatief beleid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018