Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuurlandschappen beschermd

Cultuurlandschappen in de provincie Utrecht worden ook in de toekomst beschermd. Daar heeft D66 samen met ChristenUnie en GroenLinks voor gezorgd. Zo zullen de belangrijkste delen van de Oude Hollandse Waterlinie bij Linschoten en Woerden in de Cultuurnota 2016 tot beschermd gebied worden verklaard. Bij diezelfde gelegenheid krijgen ook delen van het unieke agrarisch natuurlandschap op de Heuvelrug deze bijzondere status.

Laatst gewijzigd op 5 september 2014