Steun ons en help Nederland vooruit

Natuur is het waard om in te investeren

Het doel is om in 2018 nog eens 1500 hectare van de meest waardevolle gebieden voor de natuur te toe te voegen aan de Ecologische Hoofdstructuur, ons nationaal netwerk van natuurgebieden. Daar is geld voor nodig. De Provincie wordt hierin niet langer ondersteund door het Rijk, maar trekt toch 10 miljoen extra uit; geld dat hard nodig is om de afspraken na te komen die met natuur- en landbouworganisaties zijn gemaakt in het Akkoord van Utrecht.

Laatst gewijzigd op 9 september 2014