Steun ons en help Nederland vooruit

Investeer in binnenstedelijk bouwen en kwaliteitsverbetering

Binnenstedelijk bouwen is en blijft onze speerpunt. D66 staat voor behoud van de natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur. Wij willen geen aantasting van het landschap door overbodige grootschalige woningbouw of nieuwe bedrijventerreinen. Nieuwe woningen moeten gebouwd worden binnen de bestaande bebouwing van steden en dorpen. Zo blijven natuur en landschap gespaard van verdere verstening.

D66 investeert in binnenstedelijk bouwen

Dankzij de inzet van D66-gedeputeerde Ralph de Vries wordt extra geïnvesteerd in binnenstedelijk bouwen. Die extra investering is onderdeel van de Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Vernieuwing, De nota richt zich op het bouwen binnen de ‘rode contouren’, die nogal ruim zijn gedefinieerd: eronder vallen ook stukken land (bijvoorbeeld in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn) die momenteel nog helemaal niet bebouwd zijn.

Dankzij druk vanuit de fracties van D66, maar ook VVD en GroenLinks, komt het geld in de eerste plaats ten goede aan de transformatie, verbetering en verduurzaming van bestaande bebouwing. Dat is goedkoper, omdat gebruik kan worden gemaakt van bestaande infrastructuur (wegen, elektriciteit, water, et cetera). Ten tweede past het goed bij ons ideaal van een prettige leef- en werkomgeving: met het extra geld kan bestaande bebouwing mooier, duurzamer en groener gemaakt worden. Bovendien wordt efficiënter gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. Het geld kan ook worden gebruikt om overlast veroorzakende bedrijvigheid te verwijderen. De vrijgekomen bebouwing kan dan worden omgevormd tot woningen, of wordt gesloopt en opnieuw bebouwd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018