Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatie door internationale samenwerking

Utrecht behoort tot de sterkste economische regio’s van Europa. Toch zijn welvaartsgroei, innovatie en economisch succes niet vanzelfsprekend. De concurrentiepositie van ondernemingen staat voortdurend onder druk, vanwege de steeds sneller voortschrijdende wereldwijde ontwikkelingen. Utrechtse bedrijven doen succesvol zaken in de hele wereld, maar ze kennen hun buren niet altijd heel erg goed. Dat, terwijl innovatie juist ontstaat op het snijvlak van sectoren die elkaar niet dagelijks ontmoeten. Daar is dus veel te winnen. D66 wil die innovatie stimuleren, door samenwerking te faciliteren tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Economic Board Utrecht

Eind 2012 is, tot vreugde van D66 Provincie Utrecht, de Economic Board Utrecht (EBU) gelanceerd. Doel van de stichting is verdere versterking van de economie in de provincie. Voor de EBU ligt hierin een mooie rol weggelegd: zorgen voor verbinding en bundeling van reeds aanwezige krachten, bouwen aan een topnetwerk op bestuurs- en directieniveau, perspectieven schetsen en deze dichterbij brengen. De triple-helix noemen we dat. Wat D66 betreft is de Economic Board Utrecht een aanjager van formaat voor vernieuwing van de regionale economie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018