Steun ons en help Nederland vooruit

Publiek geld? Daar nemen we geen risico’s mee

Met publiek geld moeten overheden voorzichtig omspringen. Voorbeelden elders in het land laten zien wat er kan gebeuren als een overheid teveel risico neemt met het publieke geld dat zij in beheer heeft. Dergelijk risicovol beleid was ook aan de orde in de provincie Utrecht. Dankzij D66 is daar een einde aan gekomen: provinciale reserves worden neergezet bij de Schatkist. Dat levert weliswaar geen hoog rendement op, maar ook een minimaal risico – en dat laatste moet in de ogen van D66 altijd leidend zijn. Zo weten we zeker dat we kunnen blijven investeren in onze provincie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018