Steun ons en help Nederland vooruit

Windenergie? D66 maakt er werk van

De provincie heeft met het Rijk afspraken gemaakt rond de hoeveelheid windenergie die moet worden gerealiseerd. In Utrecht is het streven 65,5 MW van alle benodigde energie uit wind te winnen. Wij vinden het belangrijk dat die norm wordt gehaald en niet bij het eerste zuchtje tegenwind terzijde wordt geschoven.

Dat is wel wat tot voor kort gebeurde: het college hoefde niet naar alternatieve locaties te zoeken als de plekken die zij had vastgesteld niet bruikbaar of beschikbaar bleken. Daarmee werd het wel erg moeilijk om de norm te halen. Dankzij een voorstel van D66 en GroenLinks is die plicht er nu wel: het college kan nu alternatieven aanwijzen als de oorspronkelijke locatie problemen oplevert of als lokaal draagvlak om windenergie te realiseren ontbreekt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018