Steun ons en help Nederland vooruit

Een referendumverordening die recht doet aan de democratie

Begin februari 2014 stemde Provinciale Staten in met een nieuwe Referendumverordening. In de verordening is de procedure vastgelegd voor de organisatie van referenda over provinciale besluitvorming. De verordening is het directe resultaat van een in 2013 op initiatief van D66 ingediende motie.

De referendumverordening geeft inwoners van de provincie de mogelijkheid om de politiek terug te fluiten. Zo’n referendum uitschrijven kan echter niet zomaar: voor een inleidend verzoek zijn 4.500 initiatiefnemers nodig. Als Provinciale Staten dit verzoek toelaat, zijn nog eens 45.000 ondersteuners nodig voor een definitief verzoek. Een referendumstemming is bovendien pas geldig als tenminste 30% van de kiesgerechtigden een stembiljet heeft ingeleverd. Op die manier blijft het provinciaal referendum een democratische afspiegeling. Het is ook financieel gezien verstandig om drempels op te werpen: een referendum uitschrijven is duur (meer dan 1,5 miljoen euro) en wordt betaald van het belastinggeld van de inwoners van de provincie.

In bijzondere situaties kunnen Provinciale Staten besluiten het referendum niet door te laten gaan. Dat kan bijvoorbeeld als het referendum zou leiden tot grote financiële claims.

Laatst gewijzigd op 5 september 2014