Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame schaalvergroting in de landbouw

Landbouwbedrijven mogen wat D66 betreft doorgroeien. Schaalvergroting in de landbouw is onvermijdelijk als je bedenkt dat de komende tien jaar zo’n 800 van de 2000 boeren in onze provincie om uiteenlopende reden zullen stoppen. Een klein deel zal als natuur kunnen worden ontwikkeld, maar het overgrote deel zal door andere boeren worden overgenomen om rendabel te blijven.

Ambitieuze voorwaarden

Dankzij D66 zijn echter ambitieuze voorwaarden gesteld aan deze schaalvergroting. Het boerenerf mag doorgroeien tot 1,5 ha. Groter mag, maar alleen als dat op een manier gebeurt die een verbetering oplevert voor milieu én dierenwelzijn én volksgezondheid. Als aan al die eisen wordt voldaan is een oppervlakte tot 2,5 ha toegestaan, zolang het niet om intensieve veehouderij gaat. Op deze manier wordt schaalvergroting een driver voor innovatie ten behoeve van mens en dier, en niet voor overlast.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018