Steun ons en help Nederland vooruit

Behoud ons cultureel erfgoed

Cultuur, in de betekenis van cultuureel erfgoed, heeft raakvlakken met ruimtelijke ordening, landschap en ruimtelijke kwaliteit. Het vormt in die zin onderdeel van het integrale omgevingsbeleid. D66 koestert het cultuurhistorisch erfgoed van Utrecht. Niet alleen kerken en molens, maar ook industrieel erfgoed en historische cultuurlandschappen. Als regionale overheid is de provincie bij uitstek geschikt om de regie te voeren over cultuurhistorische landschappen die zich over meerdere gemeenten uitstrekken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we investeren in onderhoud van erfgoed in de fysieke ruimte. Het zijn zaken waar wij ons al jaren hard voor maken.

meer geld voor erfgoed

Het College van Gedeputeerde Staten trekt – mede dankzij D66 – tot en met 2015 € 2,5 miljoen extra uit voor behoud van het culturele erfgoed in de Provincie Utrecht. Het geld komt ten goede aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, het Parelfonds (ingesteld om restauraties van kerken, industrieel erfgoed en historische buitenplaatsen te bekostigen) en ‘Utrecht Verhaalt’; een nieuw initiatief om de samenwerking tussen musea, buitenplaatsen en cultuurhistorische centra te verbeteren en het erfgoed voor inwoners en bezoekers beter op de kaart te zetten. Utrecht Verhaalt krijgt €300.000 extra, het Parelfonds €1,2 miljoen en de NHW €1 miljoen.

D66 Provincie Utrecht is blij met de extra investeringen. Het is goed dat er naast de noodzakelijke bezuinigingen toch €2,5 miljoen extra vrij wordt gemaakt voor restauratie van het erfgoed waar onze provincie zo rijk aan is. Daarmee voorkomen we dat het straks te laat is om het erfgoed te behouden. Het is ook goed dat de Provincie meer aandacht gaat besteden aan de ontsluiting van ons erfgoed. Onze provincie is rijk aan kastelen en buitenplaatsen, maar de aantrekkingskracht wordt nog groter als je die rijkdom beter in beeld brengt.

Overigens is er bij de besteding van het geld geen sprake van botweg subsidiëren. De provincie zal alleen investeren als de eigenaar van het erfgoed dat zelf ook doet.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018