Steun ons en help Nederland vooruit

Bibliotheek van de toekomst

De openbare bibliotheek is sinds jaar en dag voor heel veel mensen de toegangspoort tot informatie, kennis en kunst/cultuur. Wat betreft bibliotheekvernieuwing heeft de provincie al jaren een regierol. Ook in de vernieuwde bibliotheekwet, die per 1 januari 2015 in werking treedt, is die rol weer vastgelegd.

De doelstelling van de landelijk opgestarte bibliotheekvernieuwing is het klaarstomen van de bibliotheeksector voor de bibliotheek van de toekomst. Een bibliotheek die omgaat met het vernieuwende informatie- en mediagebruik van de bezoeker en die efficiënter en slagvaardiger opereert. De bibliotheek van de toekomst is een kenniscentrum dat functioneert op het snijvlak van educatie en informatie. Als open instellingen met hun rijke collecties en activiteiten, bieden zij een belangrijk platform voor ontplooiing en zijn zij een inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen. Bibliotheken vormen plekken waar mensen elkaar ontmoeten, informatie vinden en uitwisselen, activiteiten organiseren en waar verschillende culturele, sociale en maatschappelijke functies bij elkaar komen. D66 vindt het belangrijk dat de provincie haar regierol in dit vernieuwingsproces adequaat oppakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018