Steun ons en help Nederland vooruit

EHS moet beschermd worden tegen verdroging

EHS-gebied in onze provincie wordt dankzij D66 beschermd tegen verdroging. In natuurgebieden die gevoelig zijn voor verdroging gelden bufferzones van 500m rondom. Bij bestemmingswijzigingen rond EHS-gebied (bijvoorbeeld landbouw) moet afdoende bewezen zijn dat de nieuwe activiteiten geen verdroging van de aangrenzende natuur opleveren. Zo ziet de provincie erop toe dat de natuur binnen de EHS behouden blijft.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018