Steun ons en help Nederland vooruit

Bereikbaarheid met draagvlak

D66 werkt aan bereikbaarheid. We zijn echter alleen voor verbreding van wegen als de leefbaarheid in dorpen en wijken langs deze wegen verbetert. Om geluidshinder en luchtvervuiling tegen te gaan moet meer gebeuren dan wat de wet minimaal voorschrijft. Ook moet geld gestoken worden in het openbaar vervoer en een provinciaal netwerk van fietspaden. In alle gevallen hebben we oog voor het landschap en voor de belangen van bewoners. En als echt geen draagvlak bestaat, dan luisteren we daarnaar.

Bereikbaarheid en leefbaarheid

Dankzij D66 wordt het buitengebied bij Houten in de toekomst weer autoluw. Het was daar de laatste tijd druk, omdat de Burgweg (N410) werd gebruikt als verbinding met de A12. Het College was van plan die weg te verbreden, waardoor er nog meer verkeer overheen zou kunnen. D66 heeft ervoor gezorgd dat de Burgweg wordt ‘afgewaardeerd’ van provinciale weg tot gemeentelijke weg. De weg wordt bovendien in de ochtend- en avondspits afgesloten. Het verkeer zal in de toekomst via de (verlengde) Rijsbruggerweg naar de A12 worden geleid. De laatste optie wordt door D66 overigens gezien als een noodzakelijk kwaad: om de pijn te verzachten worden dankzij D66 extra geluidsschermen geplaatst.

Ook in Maarsbergen hebben we geluisterd naar de omgeving. De provincie had het plan een nieuwe spoorkruising te realiseren, die op veel verzet stuitte. Zo’n kruising zou namelijk een flinke inbreuk in het dorp betekenen. De bewoners kwamen met een eigen plan, dat op voordracht van D66 inderdaad zal worden uitgevoerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018