Steun ons en help Nederland vooruit

Speerpunten van de Statenfractie

Deze maand kon je Speeddaten met Statenleden. In het kader van ‘een jaar na de verkiezingen’ kon je met Utrechtse Statenleden in gesprek over hun werk. Wat hebben ze het afgelopen jaar bereikt? En wat zijn hun ambities voor de komende drie jaar? A year after was ook voor de D66 Statenfractie aanleiding om vooruit te kijken.

Wat zijn onze speerpunten? Uiteraard staan die voor een groot deel in ons verkiezingsprogramma en coalitieakkoord, maar waar zetten we extra op in of welke problemen vereisen meer aandacht? Het coalitieakkoord heet niet voor niets ‘In Verbinding’, dus onze speerpunten delen we graag met jullie! Waar kunnen jullie ons op aanspreken? Lees het hieronder.

 

Kandidaten Provinciale Staten D66 Utrecht Niels Hoefnagels – Fractievoorzitter

1: De coalitie opener maken en beter en meer laten samenwerken met de oppositie

2: 50.000 nul op de meter woningen een stap dichterbij brengen

3: Beter inzicht en controle op de provinciale inkomsten en uitgaven bij met name mobiliteit.

 

Kandidaten Provinciale Staten D66 Utrecht Hayat Chidi

1: Sanering van verontreinigde bodemlocaties in goed overleg en communicatie met onze gemeenten

2: De herijking van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie in overleg met D66 raadsleden voorzien van een D66 stempel

3: Het doorlopend benoemen van Europese processen in de rol van de provincie.

 

 Kandidaten Provinciale Staten D66 Utrecht Ayla Schneiders

1: De fiets op de kaart binnen de provinciale organisatie en volwaardig laten meewegen in verkeersmodellen als auto en OV

2: Bereikbaar en zichtbaar voor D66 raadsleden met cultuur, fiets en OV portefeuilles en zet in op een transparante en elkaar versterkende samenwerking

3: Inwoners op verschillende manieren proberen te betrekken bij de provinciale besluitvorming door intern en extern in te zetten op cultuurveranderingen en nieuwe manieren van zichtbaar politiek bedrijven. betrekken.

 

Kandidaten Provinciale Staten D66 Utrecht Hans Boerkamp

1: Verduurzaming van de landbouw bevorderen, goede initiatieven te promoten en daarmee ook het imago van de landbouw verbeteren binnen D66

2: Boeren in energie: zorgen dat zoveel mogelijk staldaken vol liggen met zonnepanelen

3: Leegstand aanpakken en ruimte bieden voor duurzame energie.

 

Kandidaten Provinciale Staten D66 Utrecht Ivo Thonon

1: Meer dualisme in de provincie: brede coalities in de Staten, meer statements en politiek debat en scherpe controle van het College

2: Geen extra asfalt om, wel knelpunten oplossen: geen verbreding N410, niet nogmaals een N421, geen verbreding N201 zonder overtuigend bewijs dat dat de enige mogelijkheid is

3: Verder gaan met het verbeteren van de luchtkwaliteit: borden om 80 in zijn vijf te rijden, meer oplaadpunten voor elektrische auto’s.

 

Kandidaten Provinciale Staten D66 Utrecht Philip Overkleeft

1.       Werken aan robuuste natuur die verstandig wordt beheerd en waarin kwetsbare soorten goed worden beschermd

2.       Ervoor zorgen dat de inwoners van Utrecht meer worden betrokken bij natuurbeheer, zodat ook zij er een rol in gaan spelen (toelichting: particulier beheer is het voornaamste instrument bij de invulling van de groene contour)

3.       De natuur rond de stad Utrecht beter ontsluiten en promoten.

 

Kandidaten Provinciale Staten D66 Utrecht Michel Groothuizen

1. Zorgen dat de provincie toeziet dat er voldoende huizen voor statushouders zijn. Naar verwachting komen er in 2016 nog vele tienduizenden vluchtelingen naar ons land

2. De provinciale financien transparanter maken

3.  In de eigen discussies zorgen dat alle argumenten aan bod komen en meegewogen worden.

 

 Kandidaten Provinciale Staten D66 Utrecht Annemiek Dercksen

1.      Meer en betere respons realiseren op de wensen en verlangens van het bedrijfsleven op het gebied van overheidsregulering

2.      Invloed uitoefenen om het (V)MBO onderwijs beter te laten aansluiten op de vraag naar arbeid door ondernemingen

3.      Promotie & Publiciteit van de provincie Utrecht op hoger niveau brengen ter ondersteuning en stimulering van de vrijetijdseconomie.

 

Kandidaten Provinciale Staten D66 Utrecht Ali Dekker

1: Een visie ontwikkelen op aantrekkelijke winkelgebieden en kleine kernen in de 21ste eeuw

2: Inzet voor betaalbare woningen in de particuliere huursector

3: Bijdragen aan zindelijk bestuur en een bezinning op de rol van participatie in al zijn facetten in onze democratie.

 

Vragen over deze speerpunten? Of wil je contact met de Statenfractie? Schroom dan niet en bekijk deze pagina met onze contactgegevens. .

Laatst gewijzigd op 22 november 2018