Steun ons en help Nederland vooruit

Regiobestuur

Het Regiobestuur Midden-Nederland houdt zicht op de verschillende D66-afdelingen in de provincies Utrecht en Flevoland verleent ondersteuning aan de Statenfracties.

Het regiobestuur vindt het belangrijk dat D66-leden elkaar kunnen ontmoeten, zowel fysiek als online. Zo ontstaat een netwerk waarin leden kennis met elkaar kunnen delen en elkaar ook kunnen ondersteunen bij hun werk voor D66. Op die manier wil het regiobestuur bijdragen aan de verdere professionalisering van de vereniging.

Het regiobestuur organiseert voor de leden in Utrecht en Flevoland met enige regelmaat een Algemene Regio Vergadering (ARV). Minstens eenmaal per jaar wordt dit gecombineerd met een Regiocongres.

Op functioneel niveau organiseert het regiobestuur diverse netwerken. In een Regionaal Besturen Overleg (RBO) brengen we besturen, leden van verkiezingscommissies, programmacommissies en campagnecommissies van de afdelingen in Utrecht en Flevoland samen, om plannen uit te vouwen en kennis te delen. Hiernaast organiseert het bestuur meetings voor fractievoorzitters, bestuurders, voorzitters, campagnecoördinatoren en afdelingssecretarissen.

Mede gevoed door de afdelingen publiceert het regiobestuur regionieuws op de website. Ook wordt een agenda van regioactiviteiten bijgehouden. Zes tot acht keer per jaar brengt het bestuur het regionieuws actief onder de aandacht bij alle leden in de vorm van een online nieuwsbrief.

Het regiobestuur zet zich in om de voortgang van activiteiten rond de diverse verkiezingen te borgen. Door bij te springen, door processen te versnellen, activiteiten op te schalen, resultaten breder te verspreiden, etc. Op deze wijze blijft het vliegwiel draaien en wordt energie gegenereerd om door groeien.

Iedere afdeling heeft een eigen contactpersoon binnen het bestuur. Hij/zij biedt indien nodig ondersteuning en legt eventueel de contacten met andere afdelingen, mocht samenwerking versterkend werken.

Het regiobestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een programma- en campagnecommissie, het vaststellen van het verkiezingsprogramma en het organiseren van de kandidaatstelling- en verkiezingsprocedures voor de Provinciale Staten in beide provincies. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ondersteunt het regiobestuur de lokale besturen met het organiseren van bijeenkomsten, informatieverstrekking en ondersteuning bij formele procedures.

Hier kun je zien wie onderdeel uitmaken van het regiobestuur.

Lees hier meer over het regiobestuur Midden-Nederland.

Voor alle vragen en opmerkingen kunt u e-mailen naar: info@d66middennederland.nl

 

Laatst gewijzigd op 13 november 2017