Steun ons en help Nederland vooruit

Gedeputeerde Staten

Robert Strijk is lid van het College van Gedeputeerde Staten:

Ik ben Robert Strijk en sinds juni 2019 mag ik op voordracht van D66 lid zijn van het college van GS van de Provincie Utrecht. Mijn portefeuille bestaat uit Financiën en Organisatie, Economie en Europa. Tot pakweg mijn 45ste heb ik gewerkt in het bedrijfsleven. Toen heb ik de overstap gemaakt naar politiek bestuurlijk werk. Ik ben acht jaar wethouder geweest in de stad Leiden, waar ik ook ben geboren. Daarna ben ik waarnemend burgemeester geweest in Zwijndrecht en nu dus werkzaam in de provincie Utrecht. Ik woon sinds oktober 2019 met veel plezier in het centrum van de stad Utrecht.

Ik heb groot respect voor ondernemerschap en geloof dat innovatie cruciaal is voor het oplossen van vraagstukken waar onze samenleving voor staat. Beiden komen samen in de portefeuille economie en ik vind het echt heel leuk hiermee aan de slag te gaan en te kijken hoe we ondernemerschap kunnen ondersteunen en innovatie kunnen aanjagen. Inzicht in financiën helpen Provinciale Staten en GS om de juiste politieke besluiten te nemen en hierover begrijpelijk en transparant verantwoording af te leggen. Eerlijk is eerlijk; op dit punt valt te winnen bij de provincie en ik vind het belangrijk hier samen met de organisatie aan te werken. En ik weet zeker dat sommige grote vraagstukken nooit door Nederland alleen kunnen worden opgelost. Dat alle Nederlandse provincies samenwerken met andere Europese regio’s aan grote vraagstukken rondom digitalisering, klimaat, energietransitie, innovatie e.a. vind ik dan ook belangrijk en daar draag ik graag aan bij. Kortom; ik heb een heerlijke portefeuille in een prachtige provincie en werk dan ook met plezier als gedeputeerde. Voor vragen of opmerkingen mail me op robert.strijk@provincie-utrecht.nl