Steun ons en help Nederland vooruit

Portefeuille: landbouw

Contactpersoon: volgen

Naast Statenlid: Ik geef leiding bij Staatsbosbeheer aan het team Communicatieadvies.

Mijn naam is Sebastien Kraaijeveld. Ik ben ooit begonnen als journalist en later overgestapt naar het communicatie vak. Mijn nieuwsgierigheid in mensen en de omgeving om mij heen is altijd onverminderd groot gebleven en vormt een drijfveer voor mijn handelen. Het werk als volksvertegenwoordiger past daar helemaal bij.

Voor mij zijn vooruitgang, tolerantie en vrijheid van meningsuiting belangrijke kernwaarden die ik terugvind bij D66. De eigen verantwoordelijkheid staat centraal, maar dat kan niet zonder bescherming van de meest kwetsbare in de samenleving.

Bij de provincie hou ik mij vooral bezig met het thema landbouw. Boeren leveren een belangrijke bijdrage aan onze economie en zorgen voor de noodzakelijke voedselproductie. Tegelijkertijd dragen deze agrarische bedrijven bij aan problemen rondom milieu, klimaatverandering en gezondheid. Zeker in een zo dicht bevolkte provincie als Utrecht stelt dat ons voor uitdagingen. Schaalvergroting en hightech industrialisering van de landbouw zetten door, maar iedereen kan zien dat de mogelijkheden binnen de grenzen van de provincie Utrecht begrensd zijn. We zijn op een moment beland in onze geschiedenis dat de soortenrijkdom in sommige steden inmiddels hoger is dan op agrarische percelen die uitsluitend gebruikt worden voor intensieve landbouw. Dat is ernstig. De urgentie voor een andere vorm agrarisch ondernemen die een minder grote aanslag pleegt op de bodem is hoog. Tegelijkertijd kosten deze meer natuurvriendelijke vormen van landbouw de boer geld. Door bruggen te slaan met  partijen die dezelfde belangen delen bieden deze nieuwe vormen van landbouw die minder een aanslag plegen op de bodem wel degelijk een winstgevend toekomstperspectief voor de agrarische sector. Als Statenlid wil ik me daarvoor inzetten en meedenken in oplossingen.

Naast Statenlid ben ik ook nog vader 😉 Ik ben vader van twee lieve jongens van 5 en 7 geniet en geniet van hun nieuwsgierigheid in de wereld en hoe zij opgroeien, lachen, huilen, missers maken en leren.

Meer van Sebastien Kraaijeveld