Steun ons en help Nederland vooruit

Pim van den Berg is namens D66 lid van het College van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. Hij heeft de portefeuilles Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Toerisme, Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling en Energietransitie.

Voordat hij in mei 2015 geïnstalleerd werd als gedeputeerde was hij sinds 2011 wethouder voor D66 in Amersfoort. Hij had daar onder andere de portefeuilles economie, grondzaken, duurzaamheid en innovatie. Daarvoor was hij werkzaam bij verschillende waterschappen en het toenmalige ministerie van VROM.

Van den Berg: “Utrecht is een prachtige provincie waar mensen graag willen wonen, werken en recreëren. Om dit zo te houden moeten we wel keuzes maken over welke ontwikkelingen nog mogen plaatsvinden en waar. Per gebied wil ik vanuit de opgave die we daar hebben, samen met partners kijken naar de beste ontwikkelingen en op die manier ook kijken wie dat dan het beste verder kan brengen. Zo houden we samen onze provincie mooi en aantrekkelijk

Pas als groei duurzaam is, verhoog je het economisch en maatschappelijk rendement. Een transitie naar schone energie en laag energieverbruik is niet alleen noodzakelijk, maar maakt de Utrechtse economie sterker en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Daarom zet ik me in voor de implementatie van duurzame ontwikkeling en richt ik me samen met onze partners op energiebesparing, duurzame energieopwekking en kennisdelen.

De woningmarkt in onze provincie staat onder druk, en de vraag naar woningen blijft in onze provincie toenemen. Samen met onze partners en inwoners zorgen we voor creatieve en innovatieve oplossingen en brengen we deze verder. We brengen een krachtige ontwikkeling op gang naar binnenstedelijke vernieuwing, zodat het hier ook in de toekomst nog fijn wonen is.”

Wilt u contact met gedeputeerde Pim van den Berg? Mail of bel dan met zijn secretariaat of perswoordvoerder.
Secretariaat: secretariaatvandenberg@provincie-utrecht.nl of 030 258 36 66
Perswoordvoerder: Marlies Verhoef, marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl of 030 258 20 07, 06 18 30 04 72

Meer van Pim van den Berg