Steun ons en help Nederland vooruit

Michel Groothuizen

Statenlid

Portefeuilles: Middelen en organisatie en VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving).

Contactpersoon: Zeist en Soest.

Naast Statenlid: Algemeen Directeur Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) vanaf 01-11-15, Raadsheer Plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden (sinds 2009), Bestuurslid CEP (Conférence Permanente Européenne de la Probation) (sinds 2010) en Gastdocent Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) (sinds 2011)

De afgelopen jaren waren wij druk met opgroeiende kinderen. In combinatie met een drukke baan in Den Haag gaf dat weinig ruimte om iets voor D66 te betekenen. Inmiddels zijn onze dochters in de slotfase van hun middelbare school en is er weer ruimte ontstaan voor politieke activiteiten.

Ik ben al ruim 30 jaar lid van D66 en heb in de loop der tijd allerlei rollen mogen vervullen voor de partij: in een vertegenwoordigende functie, maar ook binnen de club zelf als landelijk bestuurslid en op afdelingsniveau. Zo was ik onder meer een paar jaar voorzitter van de afdeling Zeist.

Ik heb me altijd thuis gevoeld in D66 omdat de partij uitgaat van de eigen kracht van mensen, initiatief aanmoedigt en beschikking over het eigen leven zo centraal stelt. Al heel jong voelde ik me aangetrokken tot het liberale gedachtegoed van de partij, dat wel duurzaam en groen was en ook uitgaat van een basale onderlinge solidariteit.

Prestaties mogen beloond worden, maar we voelen ons wel verantwoordelijk voor zwakkeren in de samenleving.
D66 heeft oog voor de leefomgeving om ons heen. Ik prijs me gelukkig dat we in Zeist op loopafstand van het bos wonen. Onze provincie is landschappelijk mooi en groen en dat willen we graag zo houden, maar tegelijkertijd moet er ook ruimte zijn voor werk en voor wonen. Zorgen dat die verschillende behoeften op een duurzame en verantwoorde manier kunnen worden vervuld, drijft me. Daarom heb ik me gekandideerd voor de provinciale staten.

Meer van Michel Groothuizen