Steun ons en help Nederland vooruit

Hayat Chidi

Statenlid/Secretaris/plv fractievoorzitter

Amersfoort

“Ik wil er alles aan doen om de afstand tussen de provinciale politiek en onze inwoners te verkleinen.”

Ik ben sinds 2015 lid van Provinciale Staten. De afgelopen jaren heb ik me ingezet voor verschillende zaken: de aanpak van winkelleegstand en de verduurzaming van woningen bijvoorbeeld. Als woordvoerder water heb ik mij hard gemaakt in de provincie om een extra zuiveringsstap toe te voegen aan het afvalwater op de medicijnresten. Schoon en zuiver water is voor ons van levensbelang. De komende jaren wil ik me met dezelfde energie en ambitie inzetten voor onze provincie. Mijn speerpunten: een toekomstbestendig beleid tegen bodemdaling en een duurzame invulling van de woningbouwopgave. Net als nu blijf ik er daarbij alles aan doen om de afstand tussen de provinciale politiek en onze inwoners te verkleinen.

Portefeuilles: Omgevingsvisie en Duurzaam, gezond en veilig leefmilieu

 

Meer van Hayat Chidi