Steun ons en help Nederland vooruit

Portefeuilles: Mobiliteit (fiets + openbaar vervoer), cultuur en participatie.

Contactpersoon: Nieuwegein en Houten.

Naast Statenlid: Creatief Project Manager bij Frisse Blikken. Huiskok, theaterliefhebber en mooi weer fietser.

Mijn naam is Ayla Schneiders (1989) en ik woon sinds 2007 in de stad Utrecht. In 2011 heb ik de opleiding tot toneelschrijver afgerond aan de Hogeschool voor de Kunsten en in 2017 de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. De rode draad in mijn bezigheden: verbeelding en ontwikkeling.

Van ‘s ochtends vroeg tot midden in de nacht, was ik de afgelopen jaren actief bij D66 en de Jonge Democraten. Ik voerde campagnes en was voorzitter van het bestuur van de Jonge Democraten Utrecht. D66 is een politieke partij maar bovenal een verzameling mensen met een bepaald wereldbeeld, dat ik graag uitdraag. D66 maakt zich sterk voor belangrijke onderwerpen zoals kansen voor iedereen en een pluriforme democratische rechtstaat. Vrijheid in verbondenheid staat daarbij centraal. D66 is tevens een partij die verantwoordelijkheid durft te nemen en in staat is tot vernieuwing en reflectie. 

Utrecht is een enorm mooie provincie. Mensen voelen zich hier thuis. De Provinciale Staten nemen beslissingen voor de lange termijn. Het is zaak dat zo veel mogelijk jonge mensen meedenken over de toekomst van de omgeving waarin ze opgroeien. Utrecht staat bol van de mogelijkheden en ik wil zorgen dat mensen ruimte voelen voor initiatief en de kans krijgen om hun ideeën te realiseren. Dat kan alleen als we progressief en creatief durven te zijn en nadruk leggen op verbinding en draagvlak. In de vergaderzaal en daarbuiten.

De komende vier jaar zet ik mij in voor:
  • Een houdbaar en waardig cultuurbeleid;
  • Aandacht voor fietsverkeer;
  • Passend openbaar vervoer;
  • Het coalitieakkoord draagt de titel ‘In Verbinding’. Ik zie het als mijn taak daar handen en voeten aan te geven door zichtbaar te zijn, inwoners te betrekken bij politiek en besluitvorming en op zoek te gaan naar andere manieren om ‘participatie’ makkelijker te maken.

Bekijk ook de video waarin ik uitleg waarom ik mij in 2014 kandidaat stelde.

 

Meer van Ayla Schneiders