Steun ons en help Nederland vooruit

Adriëtte Sneep

Politiek medewerker en woordvoerder

Tel: 06 532 090 41

Als politiek medewerker ben ik verantwoordelijk voor het ondersteunen van de fractie op politiek inhoudelijk, organisatorisch en communicatief vlak.

Wie ben ik?
Mijn naam is Adriëtte Sneep, ik ben 30 jaar oud, woonachtig in het mooie Utrecht en al enkele jaren lid van D66. In 2013 heb ik mijn masterstudies Internationale Betrekkingen en Internationale Ontwikkelingsstudies afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Wageningen Universiteit. Na het behalen van mijn diploma’s was ik betrokken bij verschillende projecten en organisaties. Maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en sociaal werk liepen als rode draden door mijn diverse werkzaamheden.

De visie van D66 op thema’s zoals duurzaamheid, keuzevrijheid, een open en verbonden samenleving en een internationale blik op inter- en nationaal maar ook op regionaal of lokaal niveau zijn voor mij redenen waarom ik lid ben van D66.

Werkzaamheden
In november 2016 ben ik gestart als politiek medewerker en ondersteun ik de 9 D66 Statenleden op allerlei verschillende manieren. Daarnaast werk ik bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel West, als bestuursadviseur van de stadsdeelcommissie West.

D66 Utrecht
Het politieke spectrum en de actualiteit spreken mij erg aan en dat is dan ook hetgeen waar ik me met veel plezier en enthousiasme voor inzet! De komende tijd wil ik samen met de Utrechtse Statenfractie werken aan een hogere zichtbaarheid en inspirerende werkbezoeken. De provincie is voor veel mensen een bestuurslaag die weinig aanspreekt, terwijl het over belangrijke thema’s als milieu, openbaar vervoer, mobiliteit en gebiedsontwikkeling gaat. Ik ga me er sterk voor maken dat het werk van de Statenfractie op zichtbaarder gaat worden.

Wil je meer weten? Neem dan contact op: politiek@d66middennederland.nl

Tel: 06 532 090 41

Meer van Adriëtte Sneep