Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Regiocongres met ARV en “Landelijke Verkiezingen 15 Maart 2017”

Zaterdag, 1 oktober 2016 in Utrecht

Het Regiobestuur Utrecht organiseert het Regiocongres om D66 lokaal te versterken, door de leden in de regio met elkaar in contact te brengen, te enthousiasmeren en ideeën uit te wisselen.

Aanstaande zaterdag 1 oktober vindt het Regiocongres plaats in Number Four (stadion Galgewaard, Herculesplein 281, zijde kampong) in Utrecht. Wij nodigen u van harte uit om aan dit congres deel te nemen. Het Regiocongres staat geheel in het teken van de landelijke verkiezingen en de voorbereidingen daarop. Tweede Kamerlid en landelijk campagneleider Sjoerd Sjoerdsma, komt het congres openen en zal ons gaan inleiden in de campagneplannen. Het regiocongres start met een ARV met een aantal onderdelen waar gestemd kan gaan worden, zoals genoemd in de nieuwsbrief. De kosten voor de lunch en versnaperingen bedragen vijftien euro. Indien u alleen de ARV bezoekt zullen hier geen kosten voor in rekening worden gebracht.

Aanmelden

Aanmelden kan via deze link. Zie hieronder een uitgebreide beschrijving van het programma.

Programma
10.00 – 11.30 uur ARV
11.30 – 12.20 uur Politieke regionale en landelijke sprekers
12.30 – 14.00 uur Werklunch met discussietafels
14.10 – 16.30 uur Sprekers, organisatorische en politieke onderwerpen
16.30 – 17.15 uur Borrel en thematafels

Stukken

Bijlage 1: Verslag ARV 30-11-2015

Bijlage 2: Verslag ARV 16-05-2016

Bijlage 3: Samenwerking Regio Utrecht en Flevoland Advies aan Regiobestuur

Bijlage 4: Toelichting op moties bij tbv fusie Flevoland en Utrecht

Discussietafels
Elke sessie heeft een Statenlid als voorzitter. .

1. Meer werk, bereikbaar voor iedereen
Toelichting: Aan tafel zal ook Ada van Dijk plaatsnemen, met o.a. voorstellen voor opbouw en startdatum van pensioen en AOW.

2. Ruimtelijke structuurvisie voor de Provincie
Toelichting: De structuurvisie wordt op een aantal punten herijkt op een aantal thema’s zoals woningbouw, duurzame bedrijventerreinen, detailhandel en landbouw. We zullen een toelichting geven op de voorgenomen aanpassingen, maar we krijgen ook graag jullie input.
Welke knelpunten kunnen we oplossen of concrete wensen zijn er? Doelgroep: Raadsleden en Wethouders met bij voorkeur RO en Wonen in portefeuille

3. Zorg, voorkomen is beter dan genezen
Toelichting: De voorzitter van AVIG, Gerard Jansbergen en Annelien Bredenoord, 1e Kamerlid, gaan met je in discussie over de wenselijke veranderingen in de zorg.

4. Zelfbeschikking en keuzevrijheid
Toelichting: Ook aan tafel zal Corine van Dun aanzitten, ze heeft een motie ingediend tijdens vorig landelijk congres onder de naam Evaluatie Transwet, en die is aangenomen.

5. Overheidsfinanciering, investeren en moderniseren
Toelichting: Martin ten Cate, oud bankier bij ABN-AMRO, licht toe waarom pensioengelden actief ingezet moeten worden om de economie aan te jagen.

6. Voorzittersoverleg
Doelgroep: Afdelingsvoorzitters uit de Regio Utrecht

7. Secretarissenoverleg
Doelgroep: Afdelingssecretarissen uit de Regio Utrecht

8. Campagnecommissie
Doelgroep: Campagne vertegenwoordigers uit de afdelingen

9. Bestuurdersoverleg
Doelgroep: Wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en dijkgraven uit de Regio Utrecht. De Bestuurders uit Flevoland zijn deze keer te gast

10. Fractievoorzitters
Doelgroep fractievoorzitters van afdelingen Provincie Utrecht

Wil je meewerken aan de organisatie van het Regiocongres? Alle hulp wordt zeer gewaardeerd. Stuur een email naar patricia@rbu.d66.nl.

Vacatures Regiobestuur       

Door aflopende bestuurstermijnen, gewijzigde persoonlijke omstandigheden en het wisselen van interne portefeuilles zijn er voor de volgende twee functies vacatures ontstaan:

  • Algemeen Secretaris

  • Campagne en Communicatie

Lees hier meer over de vacatures.

1 oktober

10:45 tot 17:30

Locatie: Number 4, Stadion Galgenwaard, Utrecht