Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juli 2017
Kadernota 2017: In verbinding

Kadernota 2017: In verbinding

Op maandag 3 juli is de Kadernota 2017 besproken. In de Kadernota bepaalt de Provinciale Staten van Utrecht op hoofdlijnen wat er de komende jaren wel en niet gebeurt in de provincie. Belangrijk onderdeel is hoe omgegaan wordt met het beschikbare geld. De precieze gevolgen staan in de begroting die eind het jaar opgesteld wordt. Hieronder is de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 juni 2017
De boer toer – tussenstand

De boer toer – tussenstand

Mestvergisting, regelgeving, duurzaamheid, weidevogels en internet in het buitengebied. Zomaar een aantal onderwerpen dat aan bod kwam bij werkbezoeken van Statenlid Hans Boerkamp aan verschillende boerenbedrijven in de provincie Utrecht. De provincie is bezig met een herziening van de landbouwvisie. De bezoeken geven meer inzicht in de dilemma’s en uitdagingen waar boeren voor staan. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 juni 2017 donderdag 1 juni 2017 vrijdag 19 mei 2017
Week van Ons Water

Week van Ons Water

Van 12 tot en met 21 mei 2017 is het de Week van Ons Water, over schoon water en gebruik van water in en om je huis. De provincie Utrecht is samen met het Rijk, waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven verantwoordelijk voor het waterbeheer. Gezamenlijk zorgen zij onder meer voor de waterveiligheid, het…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 9 mei 2017
Statenleden Marc de Droog en Hayat Chidi stellen vragen over lozen van vervuild water

Statenleden Marc de Droog en Hayat Chidi stellen vragen over lozen van vervuild water

Eind april kwamen diverse nieuwsberichten voorbij over het lozen van vervuild water in de provincie Zuid-Holland door een vestiging van chemiebedrijf Chemours. Drinkwaterbedrijven gaven een waarschuwing af voor de risico’s van chemische lozingen, volgens de drinkwatersector kunnen deze grote risico’s opleveren voor drinkwater.   Schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten …

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 20 april 2017
Herindeling Vijfheerenlanden

Herindeling Vijfheerenlanden

Op 19 april 2017 heeft Provinciale Staten vergaderd over de herindeling van Vijfheerenlanden, bestaande uit de huidige gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Deze gemeenten worden samengevoegd tot een nieuwe gemeente Vijfheerenlanden en hebben per 1 januari 2019 als vestigingsprovincie Utrecht. Het is in de afgelopen 30 jaar de eerste gemeentelijke herindeling in de provincie Utrecht…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 april 2017
De D66 Boer Tour

De D66 Boer Tour

Landbouwvisie De komende maanden wordt in de provincie Utrecht gewerkt aan een herziening van de landbouwvisie 2011-2025. Thema’s die hierin centraal zullen staan zijn gezondheid, biodiversiteit en energietransitie. De boer op… Landbouw is van grote invloed op het buitengebied, boeren beheren namelijk een groot deel van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 april 2017 vrijdag 17 maart 2017