Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 september 2017
D66 blij met nieuwe impuls voor bescherming en ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug.

D66 blij met nieuwe impuls voor bescherming en ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug.

Afgelopen maandag, 18 september 2017, werd door een delegatie van Provinciale Staten een bezoek gebracht aan landgoed Zuylenstein en het kantoor van Staatsbosbeheer in het Leersumse veld. Voor D66 waren Philip Overkleeft en Annemiek Dercksen van de partij. Belangrijk onderdeel van het werkbezoek was de presentatie van de onlangs vastgestelde ambities voor het Nationaal Park…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 september 2017

Regiocongres Midden-Nederland

Op 30 september wordt het Regiocongres Midden-Nederland gehouden in Utrecht. U bent van harte welkom! De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (GR2018) staan centraal tijdens deze dag. Daarom zullen de lijsttrekkers van Midden-Nederland zichzelf voorstellen. Daarnaast zijn er diverse workshops en presentaties. Via deze link kunt u zich aanmelden en aangeven waar u aan deel wilt…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 12 september 2017
Bijeenkomst Retailvisie

Bijeenkomst Retailvisie

Op dit moment wordt gewerkt aan een provinciale Retailvisie in nauwe samenwerking met gemeenten. Reden voor de Statenfractie om op 30 augustus 2017 in gesprek te gaan met D66 raadsleden en wethouders om hun ideeën en oplossingen te inventariseren. Leegstand en detailhandel Ook in de provincie Utrecht zijn de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 4 augustus 2017
Tussenstand D66 Utrecht

Tussenstand D66 Utrecht

Het is reces en veel mensen zijn met vakantie. In september start het nieuwe politieke jaar en de tweede helft van de termijn van de negen Utrechtse D66 Statenleden. Hoogste tijd om de balans op te maken. Daarom hebben we een tussenstand geschreven waarin onze negen fractieleden de drie onderstaande vragen beantwoorden. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 12 juli 2017
In gesprek met… D66 raadsleden uit Zeist, Soest en Utrechtse Heuvelrug

In gesprek met… D66 raadsleden uit Zeist, Soest en Utrechtse Heuvelrug

Eind juni, net voor het zomerreces, ging de D66 Statenfractie eropuit. Op het programma stonden informele gesprekken met D66 raadsleden uit Zeist, Soest-Soesterberg en de Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de gesprekken kwamen diverse onderwerpen aan bod waaronder participatie, mobiliteit en duurzaamheid. Ook werden de benen gestrekt. Op de fiets genoten we van de prachtige omgeving bij…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 juli 2017
Meer geld naar cultuur en natuur

Meer geld naar cultuur en natuur

Op 3 juli hebben Provinciale Staten een motie van de PvdA aangenomen mede ondertekend door D66, ChristenUnie en GroenLinks om subsidies van partnerinstellingen aan te passen aan de inflatie. De motie roept het provinciebestuur verder op om deze indexering standaard in de subsidieafspraken op te nemen. De motie is met grote meerderheid van stemmen aangenomen.…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 3 juli 2017
Kadernota 2017: In verbinding

Kadernota 2017: In verbinding

Op maandag 3 juli is de Kadernota 2017 besproken. In de Kadernota bepaalt de Provinciale Staten van Utrecht op hoofdlijnen wat er de komende jaren wel en niet gebeurt in de provincie. Belangrijk onderdeel is hoe omgegaan wordt met het beschikbare geld. De precieze gevolgen staan in de begroting die eind het jaar opgesteld wordt. Hieronder is de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 juni 2017
De boer toer – tussenstand

De boer toer – tussenstand

Mestvergisting, regelgeving, duurzaamheid, weidevogels en internet in het buitengebied. Zomaar een aantal onderwerpen dat aan bod kwam bij werkbezoeken van Statenlid Hans Boerkamp aan verschillende boerenbedrijven in de provincie Utrecht. De provincie is bezig met een herziening van de landbouwvisie. De bezoeken geven meer inzicht in de dilemma’s en uitdagingen waar boeren voor staan. …

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 juni 2017 donderdag 1 juni 2017