Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 augustus 2018 vrijdag 13 juli 2018 donderdag 12 juli 2018
Openlucht proeftuin voor de fiets; Fietspad van de Toekomst

Openlucht proeftuin voor de fiets; Fietspad van de Toekomst

Een motie van D66, VVD, ChristenUnie en CDA om het fietspad langs de N225 tussen de steden Utrecht en Wageningen tot ‘Fietspad van de Toekomst’ te maken is aangenomen tijdens de behandeling van het mobiliteitsprogramma in Provinciale Staten. Het fietspad wordt een experimenteerruimte met als doel innovaties voor fietsverkeer sneller in de praktijk te kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 9 juli 2018 zaterdag 23 juni 2018
Top66 bijeenkomst

Top66 bijeenkomst

Donderdag 28 juni organiseert de programmacommissie de volgende stap naar een top D66-verkiezingsprogramma voor provinciale staten 2019! Betrokken leden, politieke vertegenwoordigers, deelnemers aan schrijfgroepen, Statenleden en kandidaten zijn van harte welkom (let op: graag aanmelden, zie onderaan dit bericht). Het verkiezingsprogramma De programmacommissie…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 17 juni 2018
Versterking van merk Utrecht

Versterking van merk Utrecht

D66 maakt zich sterk om de Vuelta – de ronde van Spanje – in 2020 naar Utrecht te halen. Als internationaal publieksevenement draagt de Vuelta bij aan de economische en toeristische versterking van de regio Utrecht. Aantrekkelijke regio Versterking van de regio sluit naadloos aan bij de ambitie om…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 11 juni 2018
Sebastien Kraaijeveld benoemd tot Statenlid D66 provincie Utrecht!

Sebastien Kraaijeveld benoemd tot Statenlid D66 provincie Utrecht!

Vanmiddag is Sebastien Kraaijveld is geïnstalleerd als nieuw Statenlid voor D66 provincie Utrecht. D66 Statenlid Hans Boerkamp heeft afscheid genomen van Provinciale Staten Utrecht. Hij is eind mei geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Rhenen. In het dagelijks leven geeft Sebastien Kraaijeveld leiding aan een team van communicatie adviseurs bij Staatsbosbeheer. Hij…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 10 juni 2018 vrijdag 25 mei 2018
Infoavond Statenlidmaatschap

Infoavond Statenlidmaatschap

Wat is de rol van de Utrechtse Staten op het gebied van woningbouw? Heeft een Statenlid invloed op het busvervoer? Hoe kan een Statenlid zich inzetten voor regionale economische kansen? Of wil je meer weten over de praktische kant van het Statenlidmaatschap. Want hoeveel tijd kost dat eigenlijk en waar besteed ik die tijd aan?…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 mei 2018 woensdag 16 mei 2018
Algemene Regio Vergadering

Algemene Regio Vergadering

Op 17 mei nodigt het regiobestuur Midden-Nederland alle leden van harte uit voor de Algemene Regio Vergadering. De inloop is om 19.30 bij BCN Utrecht CS aan de Catherijnesingel 48. Op de agenda staat onder andere een debat met de kandidaat-lijsttrekkers PS 2019. Tiko Smetsers voor Flevoland en Marc de Droog…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 6 april 2018
Het lot van de grutto

Het lot van de grutto

Eind 2016 werd de Utrechtse Natuurvisie aangenomen door Provinciale Staten. Daarmee was de overheveling van het natuurbeheer van Rijk naar Provincie voltooid. Sindsdien staat onze provincie aan de lat voor een uitdagende opgave: de bescherming en bevordering van de biodiversiteit. Binnen dat streven hebben we een aantal ‘icoonsoorten’ aangewezen; soorten die kenmerkend zijn voor onze…

Bekijk nieuwsbericht