Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 februari 2010
Drie provincies delen ambities over de ontwikkeling van de Noordvleugel

Drie provincies delen ambities over de ontwikkeling van de Noordvleugel

De commissies Ruimte van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht hebben maandag 1 februari 2010 met elkaar gesproken over de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad (Metropoolregio en NV Utrecht) en de schaalsprong Almere daarbinnen. Daaraan deed ook een afvaardiging van de gemeenteraad van Almere mee. De vier partijen zijn het er over eens…

Bekijk nieuwsbericht

Boris van der Ham en Frans Poot over verbreding A27

Boris van der Ham, D66 Tweede Kamerlid, en <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Frans Poot, D66 lijsttrekker De Bilt spreken op vrijdag 5 februari met inwoners van de gemeente De Bilt over de voorgenomen plannen van Rijkswaterstaat om de A27 te verbreden. Zij zullen ingaan op de consequenties die dit heeft voor de…

Bekijk nieuwsbericht
Ontmoet Alexander Pechtold in Zeist

Ontmoet Alexander Pechtold in Zeist

Op vrijdag 5 februari 2010 is Alexander Pechtold in Hotel Figi theater te Zeist voor een bijeenkomst van D66 Zeist in het kader van de gemeenteraadscampagne.  Het programma start om 17.30 uur, met inloop vanaf 17.00 uur en staat onder leiding van TV-presentatrice Ilona Hofstra.Allereerst zal Pechtold kort uiteenzetten waar D66 heen wil met haar vernieuwingsagenda en ingaan op…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 februari 2010

Stichting Heiligenbergerbeekdal kiest voor D66

De Stichting Heiligenbergerbeek die sinds 10 jaar ijvert voor het behoud van een groen Heiligenbergerbeek bij Amersfoort heeft met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen een stemadvies gegeven om op D66 of BurgerPartij Amersfoort te stemmen. Onder het motto "Yes you can! Stem voor een groen beekdal." zal de stichting de komende weken campagneadvertenties in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 januari 2010

D66 stelt voorwaarden aan verbreding A27

De D66 Statenfractie in Utrecht stelt dat een verbreding van de A27 alleen onder bepaalde voorwaarden doorgang kan vinden. “D66 wil dat een eventuele aanpassing van de A27 gepaard gaat met verbetering van de leefbaarheid in Utrecht Oost,” aldus D66-statenlid Jacqueline Versteeg gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten waar de huidige plannen werden besproken…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 januari 2010 woensdag 13 januari 2010
Visitatiecommissie kritisch op provincie Utrecht

Visitatiecommissie kritisch op provincie Utrecht

Vandaag kwam de visitatiecommissie Randstadprovincies met een rapport over het functioneren van de provincie Utrecht. De commissie oordeelt kritisch over de bestuurskracht van de provincie Utrecht. D66-fractievoorzitter Ralph de Vries: “Evenals de commissie hamert D66 al lang op een herbezinning van de kerntaken en een herijking van het middenbestuur,” Randstadsamenwerking lege…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 januari 2010

D66 dient motie van afkeuring in

D66 heeft in samenwerking met PvdA, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en Mooi Utrecht tijdens de Statenvergadering van 8 december jl. gedeputeerde Ekkers stevig aan de tand gevoeld over de buslijn 120 op de route Breukelen-Utrecht. Sinds begin dit jaar is de commissie Mobiliteit , Milieu en Economie in de slag met de gedeputeerde…

Bekijk nieuwsbericht

D66 ziet niets in provinciale startersleningen

D66 heeft tijdens de statenvergadering van 19 januari als enige fractie tegen de instelling van een provinciaal fonds voor startersleningen gestemd. Onder het motto "schoenmaker blijf bij je leest" steekt D66 liever meer geld in het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen, de Stimuleringsregeling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en de Stimuleringsregeling Vernieuwend Bouwen en Wonen. …

Bekijk nieuwsbericht

GS halen bakzeil met gebiedscommissie Groot-Mijdrecht Noord

edeputeerde Staten hebben naar aanleiding van het onderzoek van oud-burgemeester L.C. Groen naar een gebiedscommissie voor Groot-Mijdrecht Noord moeten erkennen dat hier geen draagvlak in het gebied voor bestaat. Er bestaat simpelweg onvoldoende vertrouwen tussen de betrokken partijen. D66-fractievoorzitter Ralph de Vries had reeds op 8 december 2008 betoogd dat D66 vanwege het ontbreken van…

Bekijk nieuwsbericht