Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 januari 2010

Provinciale Staten naar Europa

D66 statenleden Jacqueline Versteeg en Ralph de Vries namen op 18 en 19 november deel aan een werkbezoek van de vier Randstadprovincies aan Europese instellingen in Brussel. Het werkbezoek stond in het teken van actuele ontwikkelingen op Europees niveau en de gevolgen daarvan voor het middenbestuur. Tijdens dit werkbezoek werd gesproken over rol en werkzaamheden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 december 2009 donderdag 12 november 2009

Stel ambitieuze en realistische doelen voor woningbouw

Bij het realiseren van extra woningen in de moet de nadruk liggen op inbreiding in plaats van uitbreiding. Dat is de reactie van D66 op de nota ‘Bouwen en Wonen’ van Gedeputeerde Staten. Zoveel mogelijk bestaande bebouwing en stedelijke locaties moeten worden omgevormd tot woningen zodat er zo min mogelijk nieuwe ruimte wordt aangeboord. Daarbij…

Bekijk nieuwsbericht

Geen dure verhuizing voor provinciebestuur

D66 wil dat het provinciehuis op de huidige locatie in Rijnsweerd blijft. Plannen om te verhuizen naar het Fortis gebouw vindt de D66-fractie te duur en te risicovol. Fractievoorzitter Ralph de Vries (D66): “Het is niet uit te leggen om in deze tijd een prima locatie te verlaten en het dure Fortis gebouw te kopen.…

Bekijk nieuwsbericht

D66: Geen bedrijventerrein in polder Bijleveld

D66 wil dat de provincie goed samenwerkt met gemeentes als het gaat om de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Onlangs bracht de D66-statenfractie een werkbezoek aan Woerden, waar de ontwikkeling van een bedrijventerrein in polder Bijleveld aan de orde kwam. Vanuit het college van B&W werd kritiek geuit op de gebrekkige samenwerking met de provincie op dit…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 28 september 2009

Besluitvorming nieuw provinciehuis moet democratischer

D66 vindt de besluitvorming over het toekomstige provinciehuis aan alle kanten rammelen. Geboden informatie was onvolledig, kwam pas kort voor een vergadering beschikbaar en was gedeeltelijk vertrouwelijk. Hierdoor was het niet mogelijk om deskundig advies in te winnen. Jacqueline Versteeg (D66): "Op deze manier worden Provinciale Staten de besluitvorming ingerommeld." De…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 21 september 2009
Geef duidelijkheid over helihavens

Geef duidelijkheid over helihavens

D66 wil duidelijkheid over de plannen voor helihavens in de provincie Utrecht. Helihavens zorgen voor overlast en zijn een aanslag op het milieu. De provincie moet daarom duidelijke eisen stellen. Maar de huidige plannen zorgen nog voor verwarring. Commissielid Niels Hoefnagels (D66): “Gedeputeerde Staten moet heldere voorwaarden stellen. We moeten voorkomen dat omwonenden jarenlang in…

Bekijk nieuwsbericht
1 26 27 28