Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 augustus 2010

Kandidaat voor Provinciale Staten? Wees er snel bij!

Overweeg je om je als kandidaat aan te melden voor de PS-verkiezingen van 2 maart 2011?  Wacht dan niet te lang, want je aanmelding moet uiterlijk binnen zijn op zaterdag 11 september 2010!Meer informatie over het gewenste profiel van een D66 PS-kandidaat en over de verdere procedure kun je na je aanmelding vinden op de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 8 juli 2010

Ernstige zorgen over aanpak Bureau Jeugzorg

D66 maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU). 'Ik betwijfel of de plannen van aanpak van Bureau Jeugdzorg en de provincie volstaan om de crisis bij BJU voldoende en acceptabel het hoofd te bieden', aldus D66-statenfractielid Jacqueline Versteeg.Werkdruk en vertrouwenscrisisIn de Provinciale Staten-vergadering van 28 juni stond Versteeg onder meer…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 juni 2010
Geslaagd midzomernachtdiner Soesterberg

Geslaagd midzomernachtdiner Soesterberg

Woensdagavond 23 juni vond op vliegbasis Soesterberg het midzomernachtdiner van de provincie Utrecht plaats in het kader van de landschapscampagne “Lekkerder in het landschap”. Met de campagne wil de provincie de unieke Utrechtse landschappen onder de aandacht van jongeren brengen.StreekproductenD66-statenlid Ralph de Vries werd tijdens dit evenement vergezeld door Ilse Mulder en Anouk Burgman (beiden 13…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 1 juni 2010

Cadeau namens PS

Namens Provinciale Staten heeft D66-fractievoorzitter Ralph de Vries, als vice-voorzitter van PS, aan Commissaris van de Koningin, een cadeau aangeboden aan Roel Robbertsen (op de foto rechts) en zijn vrouw Ria Robbertsen-van Wolfswinkel. Het bronzen beeld, een auerhoen gemaakt door de Maarssense kunstenaar Peter Petersen, werd aangeboden bij de ontvangst van Provinciale Staten in de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 13 mei 2010 dinsdag 27 april 2010

Groen licht voor verdiepen N237 Soesterberg

D66 steunt de plannen voor het verdiepen van de provinciale weg N237 bij Soesterberg. Deze plannen passen in het masterplan voor het dorp. Soesterberg heeft immers lange tijd 'op slot' gezeten vanwege de nabij gelegen vliegbasis.D66 kan instemmen met een provinciale bijdrage aan het Masterplan Soesterberg. Wel is de financiële onderbouwing van deze bijdrage onjuist,…

Bekijk nieuwsbericht

Nu geen inpassingsplan Rijsbruggerwegtracé

D66 is tegen de keuze om Houten op de autoweg A12 aan te sluiten via het zogeheten Rijsbruggerwegtracé. Daarom heeft de fractie tegen dit voorstel van Gedeputeerde Stateh gestemd. GS bieden te weinig ruimte voor alternatieve oplossingen, het inpassingsplan komt neer op een doorsnijding van het landschap.GS stelde voor om het project Rijsbruggerwegtracé te benoemen…

Bekijk nieuwsbericht

Jeugdzorg: gebrekkig bestuurlijk leiderschap GS

Gedeputeerde Staten heeft gebrekkig bestuurlijk leiderschap getoond ten aanzien van de financiële crisis bij Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU). Dat concludeerde de D66 Statenfractie in Utrecht  gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten. “BJU en  provincie hebben geen deugdelijk middellange-termijnbeleid gevoerd. Er is geen financieel lijk uit de kast is gekomen, maar door gebrek aan sturing en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 20 april 2010

Plan B voor Groot-Mijdrecht-Noord

Met tegenzin heeft de D66-fractie ingestemd met het voorstel van gedeputeerde Wouter de Jong (CU) om binnen 2 maanden met een alternatief plan, plan B, te komen voor polder Groot Mijdrecht Noord.Het plan moet een alternatief vormen voor de bestaande plannen om de polder om te vormen tot een natuurgebied, waardoor ongeveer 30 huizen moeten…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 april 2010

Motie D66 aangenomen: betere lobby in Den Haag

De provincie Utrecht loopt kansen mis in Den Haag. De provincie is relatief onzichtbaar voor ministeries en vertoont zwakke lobby-activiteiten. Om die reden hebben Provinciale Staten op 22 maart, op voorstel van D66, een motie aangenomen waardoor Gedeputeerde Staten (GS) snel met een hernieuwd plan van aanpak moet komen voor de Public Affairs van de…

Bekijk nieuwsbericht