Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 januari 2010

D66 ziet niets in provinciale startersleningen

D66 heeft tijdens de statenvergadering van 19 januari als enige fractie tegen de instelling van een provinciaal fonds voor startersleningen gestemd. Onder het motto "schoenmaker blijf bij je leest" steekt D66 liever meer geld in het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen, de Stimuleringsregeling voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en de Stimuleringsregeling Vernieuwend Bouwen en Wonen. …

Bekijk nieuwsbericht

GS halen bakzeil met gebiedscommissie Groot-Mijdrecht Noord

edeputeerde Staten hebben naar aanleiding van het onderzoek van oud-burgemeester L.C. Groen naar een gebiedscommissie voor Groot-Mijdrecht Noord moeten erkennen dat hier geen draagvlak in het gebied voor bestaat. Er bestaat simpelweg onvoldoende vertrouwen tussen de betrokken partijen. D66-fractievoorzitter Ralph de Vries had reeds op 8 december 2008 betoogd dat D66 vanwege het ontbreken van…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 6 januari 2010

Provincie Utrecht trekt te grote broek aan

De provincie Utrecht moet niet teveel de eigen provinciale belangen voorop stellen en niet slechts defensief reageren op voorstellen om de Rijksbijdrage aan provincies te verminderen. In deze tijd van economische crisis dient het algemeen belang echt voorop te staan, niet alleen de belangen van provincies. De reactie van het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten…

Bekijk nieuwsbericht

Hoe Europa-proof is de provincie Utrecht?

De statenleden Ralph de Vries (D66) en Dursun Kiliç (PvdA) hebben schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het Europa-proof zijn van (subsidie)regelingen van de provincie Utrecht. Met deze vragen willen ze duidelijkheid verkrijgen over de mate waarin alle provinciale regelingen voldoen aan Europese wet- en regelgeving op het gebied van staatssteun. …

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 januari 2010

Provinciale Staten naar Europa

D66 statenleden Jacqueline Versteeg en Ralph de Vries namen op 18 en 19 november deel aan een werkbezoek van de vier Randstadprovincies aan Europese instellingen in Brussel. Het werkbezoek stond in het teken van actuele ontwikkelingen op Europees niveau en de gevolgen daarvan voor het middenbestuur. Tijdens dit werkbezoek werd gesproken over rol en werkzaamheden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 2 december 2009 donderdag 12 november 2009

Stel ambitieuze en realistische doelen voor woningbouw

Bij het realiseren van extra woningen in de moet de nadruk liggen op inbreiding in plaats van uitbreiding. Dat is de reactie van D66 op de nota ‘Bouwen en Wonen’ van Gedeputeerde Staten. Zoveel mogelijk bestaande bebouwing en stedelijke locaties moeten worden omgevormd tot woningen zodat er zo min mogelijk nieuwe ruimte wordt aangeboord. Daarbij…

Bekijk nieuwsbericht

Geen dure verhuizing voor provinciebestuur

D66 wil dat het provinciehuis op de huidige locatie in Rijnsweerd blijft. Plannen om te verhuizen naar het Fortis gebouw vindt de D66-fractie te duur en te risicovol. Fractievoorzitter Ralph de Vries (D66): “Het is niet uit te leggen om in deze tijd een prima locatie te verlaten en het dure Fortis gebouw te kopen.…

Bekijk nieuwsbericht

D66: Geen bedrijventerrein in polder Bijleveld

D66 wil dat de provincie goed samenwerkt met gemeentes als het gaat om de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Onlangs bracht de D66-statenfractie een werkbezoek aan Woerden, waar de ontwikkeling van een bedrijventerrein in polder Bijleveld aan de orde kwam. Vanuit het college van B&W werd kritiek geuit op de gebrekkige samenwerking met de provincie op dit…

Bekijk nieuwsbericht