Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 maart 2010

Verkeersplannen Fort Vechten bieden perspectief

D66 is tevreden over de plannen rond de verkeersontsluiting van Fort Vechten bij Bunnik. De antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van D66 bieden goede perspectieven voor voor bereikbaarheid van en parkeermogelijkheden bij Fort Vechten. De D66-statenfractie steunt de plannen voor een nationaal bezoekerscentrum van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie op Fort Vechten.…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 7 maart 2010

Risico's vermogen provincie Utrecht

D66 wil weten of de vermogensportefeuille van de provincie Utrecht meer risico's loopt als gevolg van de verslechterende financiële situatie van Griekenland, Ierland en Italië. Fractievoorzitter Ralph de Vries heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De D66 Statenfractie heeft in het recente verleden aandacht gevraagd voor en vragen gesteld over…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 15 februari 2010

Vragen over uithuisplaatsing kinderen naar buitenland

Samen met de Partij voor de Dieren heeft D66 schriftelijke vragen gesteld over de uithuisplaatsing van kinderen die onder de jeugdzorg vallen.   De fracties van D66 en PvdD in Provinciale Staten van Utrecht zijn bezorgd over de mogelijke uithuisplaatsing van kinderen naar een gastgezin in het buitenland. Bij zulke uithuisplaatsingen zouden misstanden…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 10 februari 2010

Verkeersontsluiting Fort Vechten roept vragen op

In het AD/Utrechts Nieuwsblad van 9 februari 2010 werd bericht over het nationaal bezoekerscentrum van de Nieuwe Hollandsche Waterlinie op Fort Vechten. Het fort wordt hiermee het onbetwiste educatieve hart van de vroegere verdedigingslinie, zo valt te lezen.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> De provincie stopt, evenals het Rijk, € 8 miljoen…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt opnieuw vragen over Biltse Duinen

Tijdens de rondvraag van de RGW commissievergadering van 9 november 2009 heeft D66 aandacht gevraagd voor de situatie in het gebied De Biltse Duinen. De vragen die D66 stelde betroffen het handhaven van de Boswet met betrekking tot de illegale kapactiviteiten en de aanvraag voor het opwerpen van houtwallen door twee particuliere eigenaren.<?xml:namespace prefix =…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 2 februari 2010
Drie provincies delen ambities over de ontwikkeling van de Noordvleugel

Drie provincies delen ambities over de ontwikkeling van de Noordvleugel

De commissies Ruimte van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht hebben maandag 1 februari 2010 met elkaar gesproken over de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad (Metropoolregio en NV Utrecht) en de schaalsprong Almere daarbinnen. Daaraan deed ook een afvaardiging van de gemeenteraad van Almere mee. De vier partijen zijn het er over eens…

Bekijk nieuwsbericht

Boris van der Ham en Frans Poot over verbreding A27

Boris van der Ham, D66 Tweede Kamerlid, en <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Frans Poot, D66 lijsttrekker De Bilt spreken op vrijdag 5 februari met inwoners van de gemeente De Bilt over de voorgenomen plannen van Rijkswaterstaat om de A27 te verbreden. Zij zullen ingaan op de consequenties die dit heeft voor de…

Bekijk nieuwsbericht
Ontmoet Alexander Pechtold in Zeist

Ontmoet Alexander Pechtold in Zeist

Op vrijdag 5 februari 2010 is Alexander Pechtold in Hotel Figi theater te Zeist voor een bijeenkomst van D66 Zeist in het kader van de gemeenteraadscampagne.  Het programma start om 17.30 uur, met inloop vanaf 17.00 uur en staat onder leiding van TV-presentatrice Ilona Hofstra.Allereerst zal Pechtold kort uiteenzetten waar D66 heen wil met haar vernieuwingsagenda en ingaan op…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 februari 2010

Stichting Heiligenbergerbeekdal kiest voor D66

De Stichting Heiligenbergerbeek die sinds 10 jaar ijvert voor het behoud van een groen Heiligenbergerbeek bij Amersfoort heeft met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen een stemadvies gegeven om op D66 of BurgerPartij Amersfoort te stemmen. Onder het motto "Yes you can! Stem voor een groen beekdal." zal de stichting de komende weken campagneadvertenties in…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 januari 2010

D66 stelt voorwaarden aan verbreding A27

De D66 Statenfractie in Utrecht stelt dat een verbreding van de A27 alleen onder bepaalde voorwaarden doorgang kan vinden. “D66 wil dat een eventuele aanpassing van de A27 gepaard gaat met verbetering van de leefbaarheid in Utrecht Oost,” aldus D66-statenlid Jacqueline Versteeg gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten waar de huidige plannen werden besproken…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 20 januari 2010 woensdag 13 januari 2010
Visitatiecommissie kritisch op provincie Utrecht

Visitatiecommissie kritisch op provincie Utrecht

Vandaag kwam de visitatiecommissie Randstadprovincies met een rapport over het functioneren van de provincie Utrecht. De commissie oordeelt kritisch over de bestuurskracht van de provincie Utrecht. D66-fractievoorzitter Ralph de Vries: “Evenals de commissie hamert D66 al lang op een herbezinning van de kerntaken en een herijking van het middenbestuur,” Randstadsamenwerking lege…

Bekijk nieuwsbericht