Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 april 2010

Groen licht voor verdiepen N237 Soesterberg

D66 steunt de plannen voor het verdiepen van de provinciale weg N237 bij Soesterberg. Deze plannen passen in het masterplan voor het dorp. Soesterberg heeft immers lange tijd 'op slot' gezeten vanwege de nabij gelegen vliegbasis.D66 kan instemmen met een provinciale bijdrage aan het Masterplan Soesterberg. Wel is de financiële onderbouwing van deze bijdrage onjuist,…

Bekijk nieuwsbericht

Nu geen inpassingsplan Rijsbruggerwegtracé

D66 is tegen de keuze om Houten op de autoweg A12 aan te sluiten via het zogeheten Rijsbruggerwegtracé. Daarom heeft de fractie tegen dit voorstel van Gedeputeerde Stateh gestemd. GS bieden te weinig ruimte voor alternatieve oplossingen, het inpassingsplan komt neer op een doorsnijding van het landschap.GS stelde voor om het project Rijsbruggerwegtracé te benoemen…

Bekijk nieuwsbericht

Jeugdzorg: gebrekkig bestuurlijk leiderschap GS

Gedeputeerde Staten heeft gebrekkig bestuurlijk leiderschap getoond ten aanzien van de financiële crisis bij Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU). Dat concludeerde de D66 Statenfractie in Utrecht  gisteren tijdens de vergadering van Provinciale Staten. “BJU en  provincie hebben geen deugdelijk middellange-termijnbeleid gevoerd. Er is geen financieel lijk uit de kast is gekomen, maar door gebrek aan sturing en…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 20 april 2010

Plan B voor Groot-Mijdrecht-Noord

Met tegenzin heeft de D66-fractie ingestemd met het voorstel van gedeputeerde Wouter de Jong (CU) om binnen 2 maanden met een alternatief plan, plan B, te komen voor polder Groot Mijdrecht Noord.Het plan moet een alternatief vormen voor de bestaande plannen om de polder om te vormen tot een natuurgebied, waardoor ongeveer 30 huizen moeten…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 6 april 2010

Motie D66 aangenomen: betere lobby in Den Haag

De provincie Utrecht loopt kansen mis in Den Haag. De provincie is relatief onzichtbaar voor ministeries en vertoont zwakke lobby-activiteiten. Om die reden hebben Provinciale Staten op 22 maart, op voorstel van D66, een motie aangenomen waardoor Gedeputeerde Staten (GS) snel met een hernieuwd plan van aanpak moet komen voor de Public Affairs van de…

Bekijk nieuwsbericht

GS: Geen risico's vermogen provincie

De provincie Utrecht gaat vooralsnog niet over tot schatkistbankieren. De risico's voor het provinciale vermogen zijn niet toegenomen door de instabiele internationale financiële situatie. Gedeputeerde Staten (GS) blijven wel alert op de ontwikkelingen.Dat blijkt uit de antwoorden van GS op schriftelijke vragen van D66-fractievoorzitter Ralph de Vries. "Ik ben tevreden met de antwoorden", aldus De…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 1 april 2010

Discussie over nieuw provinciehuis laait opnieuw op

Het is nog helemaal niet zeker of het huidige Provinciehuis op termijn te weinig ruimte biedt. Dat stelde D66-fractievoorzitter Ralph de Vries gisteren in een interview met RTV Utrecht. Samen met Petra Doornenbal (CDA) werd hij geïnterviewd over de jaarlijkse kosten van het gebruik van het Fortis-pand als nieuw provinciehuis.Rond die begrote kosten is de discussie…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 22 maart 2010

D66 wil Jeugdzorg Anders

De verantwoordelijkheid en financiering van de gehele jeugdzorg moet in handen komen van één overheidslaag: de gemeente. Voorwaarde hiertoe is dat gemeenten over voldoende bestuurskracht beschikken. Dat staat in de Visie op Jeugdzorg, die op 22 maart door de D66 Statenfractie Utrecht aan gedeputeerde Haak is aangeboden. Kern van deze visie is vertrouwen in de eigen…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 maart 2010

Kilometerheffing weg, wegenplannen onderuit?

Het stopzetten van de plannen voor de kilometerheffing heeft mogelijk gevolgen voor de Pakketstudies, de plannen voor de snelwegen rond Utrecht. Die plannen zijn immers gebaseerd op een reductie van het verkeersaanbod als gevolg van de kilometerheffing.Daarom heeft D66-fractievoorzitter Ralph de Vries schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Hij wil weten wat de gevolgen zijn…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 maart 2010

69 % zegt: meer overkappingen

Er moeten meer overkappingen over de snelweg A27 komen als deze verbreed wordt. Dat vindt een ruime meerderheid (69,2%) van de deelnemers aan de poll op deze website.Sinds half februari konden bezoekers van deze site zich uitspreken over de gevolgen van een mogelijke verbreding van de A27, die langs de oostkant van Utrecht loopt. Om…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 13 maart 2010 vrijdag 12 maart 2010

Campagnefilm 1966 Hans van Mierlo

De campagnefilm uit 1966. Met de jongensachtige charme van James Dean stortte de jonge journalist Hans van Mierlo zich op vijfendertigjarige leeftijd in het avontuur D66. Een nieuw kiesstelsel, echte democratie, Nederland veranderen. Iedereen zou snel de noodzaak ervan inzien, en daarna konden ze zich weer met leuke dingen bezighouden.  [INCLUDE: External media: type 234 /…

Bekijk nieuwsbericht