Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 december 2021
December 2021

December 2021

Communicatiemedewerker De D66 Statenfractie is blij met de komst van Rick van der Toorn als communicatiemedewerker. Rick is 22, studeert en is actief bij de JD in Utrecht. Hij zal zich bezighouden met het opstellen van een communicatieplan en de Social Media kanalen bijhouden. Rick is gelijk enthousiast aan de slag gegaan…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 29 november 2021
Vergadering Provinciale Staten Utrecht op 10 en 17 november 2021

Vergadering Provinciale Staten Utrecht op 10 en 17 november 2021

Begroting Op 10 november heeft Provinciale Staten hybride vergaderd over de programmabegroting. Fractievoorzitter Marc de Droog heeft namens D66 een amendement ingediend ‘Meer structuur in beleidsdocumenten’ om meer zicht te krijgen op de samenhang van het provinciale beleid. Dit amendement is met algemene stemmen aanvaard. Daarnaast is D66 mede indiener van…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 1 november 2021
Vergadering Provinciale Staten Utrecht 22 september en 6 oktober 2021

Vergadering Provinciale Staten Utrecht 22 september en 6 oktober 2021

Op de PS vergaderingen voor het zomerreces zijn de Regionale Energiestrategieën (RESsen) van Amersfoort en FoodValley aangenomen (zie terugblik PS 30 juni en 7 juli). Na het reces ligt de RES van de U16 aan Provinciale Staten voor:  een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de provincie Utrecht. Philip Overkleeft die op 30 juni Hayat Chidi…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 16 juli 2021
Vergadering Provinciale Staten Utrecht 30 juni en 7 juli 2021

Vergadering Provinciale Staten Utrecht 30 juni en 7 juli 2021

RESsen, afscheid Hayat Chidi/welkom Philip Overkleeft en Algemene beschouwingen Op de extra ingelaste Statenvergadering op 30 juni staan 2 bespreekpunten op de agenda. Ten eerste het SV Vaststellen aanvullende kaders recreatie en toerisme en ten tweede het SV Regionale Energiestrategieën 1.0 Amersfoort en Foodvalley. Er worden 5 amendementen ingediend en 19 moties.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 8 juni 2021
Tussenstand D66 Statenfractie Utrecht

Tussenstand D66 Statenfractie Utrecht

Bijzondere periode Het is vooral een bijzondere periode geweest: voor het eerst in de geschiedenis moesten door corona werksessies, fractievergaderingen, Statenvergaderingen, commissiebesprekingen en andere overleggen (grotendeels) online plaatsvinden. Dat vereist een andere manier van werken en vraagt veel van mensen. Fractievoorzitter Marc de Droog: “Wie had begin 2020 kunnen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 26 april 2021 vrijdag 26 maart 2021
Vergadering Provinciale Staten Utrecht 3 en 10 maart 2021

Vergadering Provinciale Staten Utrecht 3 en 10 maart 2021

PS 3 en 10 maart 2021 In maart wordt er weer door Provinciale Staten vergaderd. Omdat ook het omvangrijke Statenvoorstel Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht vastgesteld moet worden, is besloten de vergadering in twee delen te splitsen. Op 10 maart wordt de Omgevingsvisie behandeld zodat hiervoor voldoende tijd kan worden vrijgemaakt.…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 4 februari 2021
Eerste PS vergadering van 2021

Eerste PS vergadering van 2021

Op de eerste hybride vergadering van dit jaar staan er drie Statenvoorstellen met een klein debat geagendeerd die vooral financieel van aard zijn. Zo wordt er voorgesteld om aanvullend krediet voor de VRT (Vernieuwde Regionale Tramlijn) te financieren uit krediet dat gereserveerd is voor risicobeheersing van o.a. corona en baanstabiliteit. De kosten van deze risico’s…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 december 2020 donderdag 3 december 2020
Vergaderingen Provinciale Staten Utrecht op 11 en 18 november 2020

Vergaderingen Provinciale Staten Utrecht op 11 en 18 november 2020

Begroting Op 11 november heeft Provinciale Staten hybride vergaderd over de programmabegroting. Ook dit jaar was het een lange intensieve vergadering (ruim 10 uur!) met maar liefst 8 amendementen en 38 moties! Op donderdagavond 12 november heeft de stemming digitaal plaatsgevonden. De programmabegroting is uiteindelijk met een ruime meerderheid van stemmen…

Bekijk nieuwsbericht