Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 december 2021

December 2021

Communicatiemedewerker

De D66 Statenfractie is blij met de komst van Rick van der Toorn als communicatiemedewerker. Rick is 22, studeert en is actief bij de JD in Utrecht. Hij zal zich bezighouden met het opstellen van een communicatieplan en de Social Media kanalen bijhouden. Rick is gelijk enthousiast aan de slag gegaan met het maken van een filmpje van de D66 Statenleden. Daar moeten we nog even op wachten maar de eerste beelden zien er in ieder geval veelbelovend uit!

Vergadering Provinciale Staten Utrecht op 10 december 2021

Op 10 december is er door Provinciale Staten weer hybride vergaderd. Een korte vergadering voor de verandering: alle Statenvoorstellen zijn als hamerstuk op de agenda gekomen. Een aantal partijen heeft wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om met een actualiteitenmotie te komen: er zijn er maar liefst 6 ingediend. Een motie van 50+ en een motie van de CU richtten zich beiden op het verbeteren van de veiligheid op provinciale wegen en specifiek op aanpassing van het kruispunt Spengen – Kockengen op de N401. D66 Statenlid Erwin Kamp heeft gepleit voor samenvoeging van beide moties. Het resultaat was een motie waarin opgeroepen wordt op korte termijn het genoemde kruispunt veiliger te maken door de snelheid terug te brengen naar 60 km per uur. Daarnaast wordt het College verzocht te onderzoeken hoe andere gevaarlijke oversteekpunten in de provincie op korte termijn veiliger gemaakt kunnen worden. Bij het overzicht van de meest gevaarlijke oversteekpunten wordt ook het aantal wildaanrijdingen op provinciale wegen meegenomen. De samenwerking tussen de verschillende partijen wierp zijn vruchten af: de motie is met algemene stemmen aanvaard (motie 119a).

Teambuilding

Door corona konden helaas veel activiteiten en werkbezoeken de afgelopen 1,5 jaar geen doorgang vinden. Op zaterdag 18 december heeft de fractie wel kans gezien een teambuildingsactiviteit met elkaar te volgen in de buitenlucht en op 1,5 meter. De D66 Statenfractie heeft deelgenomen aan een workshop schapendrijven in Heteren. Daarbij draait het om samenwerken, communicatie, leiderschap en rollen binnen het team. Een leuke activiteit die op verrassende wijze duidelijk maakt dat je alleen misschien sneller bent, maar samen veel verder komt.

Tot slot…

Graag wenst de D66 Statenfractie Utrecht iedereen via deze weg:

Hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022!

 

Vooruitblik

De eerste reguliere vergadering van Provinciale Staten in 2022 vindt plaats op woensdag 9 februari. De agenda voor deze vergadering is hier te vinden:

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2022/09-februari/10:30

Via deze link kun je ook de vergadering live volgen.