Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 februari 2021

Eerste PS vergadering van 2021

Op de eerste hybride vergadering van dit jaar staan er drie Statenvoorstellen met een klein debat geagendeerd die vooral financieel van aard zijn. Zo wordt er voorgesteld om aanvullend krediet voor de VRT (Vernieuwde Regionale Tramlijn) te financieren uit krediet dat gereserveerd is voor risicobeheersing van o.a. corona en baanstabiliteit. De kosten van deze risico’s zijn lager dan verwacht en de gelden kunnen worden aangewend om de extra kosten te dekken die zijn ontstaan door uitloop van de planning.

Verder wordt er een kredietaanvraag besproken voor het vernieuwen van de audiovisuele installatie in het Provinciehuis en een kredietaanvraag voor vervanging van de dienstauto’s. Met de aanschaf van 3 elektrische dienstauto’s is de Provincie Utrecht de eerste provincie die volledig elektrisch rijdt.

Deze 3 financiële voorstellen worden door de Staten aangenomen.

Daarnaast staan er 2 Statenvoorstellen geagendeerd met een normaal debat: de Vuelta en Fase 1 ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort.

Statenvoorstel Vuelta

Drie etappes van het Spaanse wielerevenement Vuelta zouden in 2020 in Nederland plaatsvinden in de provincies Utrecht en Brabant. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid en is de wielerronde afgelast. Het plan is nu om de Vuelta alsnog in 2022 in Nederland te starten. Om dit te realiseren is een extra budget nodig van 300.000€.

D66 Statenlid Erwin Kamp is enthousiast over het voorstel. De Vuelta is goed voor de evenementenbranche en diverse ondernemers en bedrijven hebben hun steun en medewerking toegezegd. De steden Den Bosch, Utrecht en Breda en de provincie Brabant zijn eveneens voorstander. Bovendien heeft Utrecht de ambitie dé fietsregio van Europa te worden. Juist in coronatijd kan een evenement als de Vuelta voor velen een stip aan de horizon zijn en – zo hoopt Erwin – is dit voor Tom Dumoulin een mooie gelegenheid weer op de fiets te stappen!

Het extra benodigde bedrag – omgerekend 22 eurocent per inwoner van de provincie Utrecht – worden terugverdiend. Vol passie betoogt Erwin dat D66 in de Vuelta gelooft en verwacht dat het evenement uiteindelijk in de plus zal eindigen.

Het Statenvoorstel is met steun van de coalitie en de VVD aangenomen.

Statenvoorstel Fase 1 ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort

De provincie Utrecht en de regio Amersfoort maken in het ontwikkelbeeld afspraken over de groei van de regio: woon- en werklocaties, bereikbaarheid en groenvoorzieningen. Statenlid Hayat Chidi geeft aan dat D66 blij is met het initiatief van de Regio Amersfoort in samenwerking met de provincie een lange termijn visie te ontwikkelen voor wonen, werken en leven. De regio Amersfoort is het kruispunt tussen de Randstad en het noorden/oosten van het land. Het is een aantrekkelijk gebied voor bedrijven om zich te vestigen en een mooi gebied om te wonen waarbij we zuinig moeten zijn en blijven op de prachtige natuur.

Wel vindt D66 het van belang dat de participatie goed geborgd wordt. Hayat: “De Regio is namelijk geen bestuurslaag op zich; mensen hebben rechtstreeks en via de vertegenwoordiging in de Raden het democratisch recht mee te denken over de keuzes die hun leefomgeving gaan bepalen.” De provincie kan daarbij het goede voorbeeld geven.

Het voorstel kon op brede steun rekenen in de Staten en is dan ook aanvaard.

Vooruitblik

De volgende vergadering van Provinciale Staten in 2021 staat gepland op woensdag 3 maart om 10.30 uur. De agenda voor deze vergadering is nog niet bekend. De week erna staat er weer een Statenvergadering gepland om 10.30 uur. Tijdens deze vergadering wordt de Omgevingsvisie (OGV) en de Interim Omgevingsverordening behandeld.

Via deze link kun je de vergaderingen live volgen: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/Komende-vergaderingen/