Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 juli 2020

‘Respecteer de rol van de voorzitter van Provinciale Staten!’

In de voorlaatste vergadering van Provinciale Staten heb ik mij behoorlijk verbaasd. In de afgelopen anderhalf jaar dat ik nu deel uit mag maken van Provinciale Staten van Utrecht, heb ik gemerkt dat de standpunten van de politieke partijen soms ver uit elkaar liggen. Een inhoudelijk debat over wel of geen windmolens, wel of geen woningbouw in Rijnenburg en wel of geen coronasteun aan de culturele sector, vind ik goed. Politiek gaat over belangen en het maken van keuzes. Je standpunt helder maken en onderbouwen met steekhoudende argumenten vereist kennis van de dossiers en vaardigheden om dit helder uit te dragen.

Naast kennis en vaardigheden, vind ik een houding in de politiek minstens zo belangrijk. En zonder hier de moraalridder uit te willen hangen, maak ik mij hierover wel zorgen. Op verschillende plaatsen in de samenleving merk ik al langere tijd dat standpunten verharden. Er zijn veel onderwerpen in het maatschappelijk debat die leiden tot polarisatie: de effectiviteit van coronamaatregelen, het stikstofbeleid van de overheid en de vraag of er in Nederland sprake is van institutioneel racisme. Dat debat in de samenleving komt ook samen in de verschillende bestuurslagen in ons land, dus ook in de Provincie.

Het debat kan alleen maar ordentelijk worden gevoerd als we binnen de Provincie met elkaar afspraken maken hoe met elkaar om te gaan. Daarvoor is er onder meer een reglement van orde en hebben we procedures met elkaar afgesproken. Nu wij door de corona hebben besloten nog even niet fysiek bij elkaar komen om te vergaderen doet dat een extra groot appel op de leden van PS en GS om zich wel aan de spelregels te houden. Ook ik ben na 8 uur turen en luisteren via het beeldscherm op mijn computer afgedraaid. Het is niet ideaal, dat geef ik toe, maar er is ook een reden waarom we dit zo doen. Bovendien hebben we hier vooraf goed over vergaderd en is er democratisch besloten dit tot het zomerreces zo te organiseren.

Zonder naam van een persoon of partij te noemen, wil ik hier wel een oproep doen aan alle leden van PS om ons aan de spelregels te houden. Het is in mijn ogen ondenkbaar, en dat zal wel onder meer door mijn defensie achtergrond komen, dat er niet naar de voorzitter wordt geluisterd. Wanneer na een oproep van de voorzitter, die netjes verzoekt om terug te gaan naar het onderwerp dat op de agenda staat, er niet wordt geluisterd en na herhaling er gewoon door hem heen wordt gesproken, gaat er iets vreselijk mis.

Het doet er dan niet toe of je het oudste Statenlid bent of het langst in de Staten zit, je hebt je gewoon te gedragen. Dat heet in mijn ogen je fatsoen houden. Ik vind dat onze voorzitter van de Staten soms al veel ruimte geeft. Laten we ons zelf en hem helpen de vergaderdiscipline te bewaren. En mocht dit niet helpen, dan stel ik voor dat hij de volgende keer gewoon de microfoon van degene die niet wil luisteren uitzet. Laten we de rol van de voorzitter van de Provinciale Staten blijven respecteren. Als wij als Statenleden al niet het goede voorbeeld kunnen geven wat mogen wij dan nog van de inwoners van onze mooie Provincie verwachten?

Erwin Kamp

D66 Provinciale Staten Utrecht