Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 april 2020

Schriftelijke vragen D66-fractie betreffende reclame-uitingen van ondernemers langs provinciale wegen

Van verschillende zijden bereiken ons berichten dat er vanuit de Provincie/RUD strikt wordt gehandhaafd op uitingen van ondernemers die langs de provinciale wegen hun producten en diensten aanbieden. Zo is ons bekend dat er een restauranthouder in Wijk bij Duurstede en een kaasboerderij in Doorn zijn gesommeerd hun reclame-uiting langs de weg te verwijderen. D66 is voor het naleven van regels in verordeningen en reglementen, echter we vragen ons af of nu in tijd van het coronavirus hier zo streng tegen op moet worden getreden.

Naar aanleiding hiervan hebben Hayat Chidi en Erwin Kamp namens de D66 Statenfractie de volgende vragen gesteld aan GS:

  1. Ondernemers hebben het in deze tijd van het coronavirus al moeilijk genoeg. D66 vindt het wenselijk iets meer begrip te tonen voor de positie van ondernemers waar het gaat om reclame-uitingen langs bijvoorbeeld provinciale wegen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat er minder streng wordt gehandhaafd?
  2. Ziet u mogelijkheden om tijdelijk, bijvoorbeeld via een noodverordening of ontheffing, ondernemers iets meer vrijheid te geven om hun producten en diensten aan te prijzen?
  3. Wat is volgens u een goede aanpak om het handhavingsbeleid met gemeenten te bespreken?
  4. Indien u een uitzondering maakt, in deze coronatijd, in de vorm van een tijdelijke ontheffing, hoe gaat u dit communiceren met de inwoners van de provincie en specifiek de ondernemers? Indien u daar niet toe besluit, hoe kunnen ondernemers daartegen, in een spoedprocedure, bezwaar maken?
  5. Kunt u de RUD opdracht geven de handhaving van de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017, paragraaf 5.2 tot nader order uit te stellen, cq. met enige gepaste terughoudendheid te handhaven?