Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 maart 2020

Jelle Bijleveld: stagiair bij de D66 Statenfractie Utrecht

Een aantal weken geleden kwam bij onze fractie het verzoek binnen van Jelle Bijleveld (16 jaar) om bij de D66 fractie van 9 tot en met 13 maart stage te mogen lopen. Het betrof een stage Arbeidservarend Leren (ook wel snuffelstage genoemd) om een indruk te krijgen van een potentiële loopbaan. Het is de bedoeling dat de stagiair zich na afloop een beeld kan vormen wat de werkzaamheden inhouden en de stage hopelijk inspirerend werkt.

De fractie reageerde gelijk enthousiast en heeft met elkaar gekeken hoe aan Jelle een passend programma kon worden aangeboden. Vooruitlopend op de stageweek is Jelle aanwezig geweest bij de fractievergadering op maandagavond 2 maart waarin de vergadering van Provinciale Staten op 4 maart werd voorbereid. Ook bij de PS vergadering was Jelle op de tribune aanwezig: “Ik vond het heel interessant om bij de vergadering van de Provinciale Staten te zijn. Ik houd enorm van discussies en ik vond het vooral leuk om ook oprecht over de argumenten na te denken.”

Tijdens de stageweek heeft de D66 fractie gezorgd voor een gevarieerd programma. Zo heeft Jelle een middag meegelopen met onze gedeputeerde Robert Strijk. Na afloop van die middag sprak Jelle zijn waardering uit voor de wijze waarop Robert moeiteloos van het ene in het andere overleg rolde en snel kon schakelen tussen de verschillende onderwerpen die besproken werden.

Daarnaast heeft commissiegriffier Johan Dorst hem kennis laten maken met het griffiewerk. Jelle: “Wat de provincie doet was voor mij altijd vaag. Dankzij mijn stage heb ik een veel duidelijker maar ook veelzijdiger beeld gekregen. Zo heb ik van de griffie geleerd, dat bij elk vraagstuk in de toekomst, de eerste vraag die ik moet stellen is: ‘wie gaat er nu eigenlijk over?’.”

Met Tess van Winsen, beleidsadviseur bij de provincie, heeft Jelle gesproken over de wijze waarop jongeren bij de provincie worden betrokken. Ook in een gesprek met Sandra Sue die onder andere ‘Op weg naar het Lagerhuis’ organiseert waarbij scholieren uit de hele provincie met elkaar in debat gaan, is jongerenparticipatie aan de orde gekomen. En natuurlijk heeft Jelle met verschillende fractieleden gesproken die hem één en ander hebben verteld over het werk en hun drijfveer: “Ik vond het erg leuk om zowel de professionele als de persoonlijke kant van de Statenleden mee te maken.”

De D66 Statenfractie Utrecht vond het ook leuk dat Jelle bij ons stage heeft gelopen en wil nogmaals alle mensen bedanken die hiervoor tijd hebben vrijgemaakt. Wij wensen Jelle veel succes bij zijn (politieke) loopbaan!