Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 november 2019

RPO Omgevingswet/ Omgevingsvisie d.d. 13 november 2019

Eén keer per jaar organiseert de D66 Statenfractie Utrecht een Regionaal Politiek Overleg met D66 Raadsleden en Wethouders in de provincie over een specifiek thema. Dit keer is vanwege de actualiteit gekozen voor de Omgevingswet/-visie. Het doel is om input te halen en te geven.

Hayat Chidi, woordvoerder Omgevingsvisie van de D66 Statenfractie Utrecht, heeft de bijeenkomst voorgezeten en de ontwikkelingen in de provincie Utrecht geschetst. De werkgroep Omgevingswet van de landelijke D66 thema afdeling Ruimte en Mobiliteit heeft een presentatie gehouden en Tweede Kamerlid Jessica van Eijs heeft e.e.a. verteld over de landelijke ontwikkelingen.

Door D66 Raadsleden en Wethouders uit de Utrechtse gemeenten wordt aangegeven hoe ingewikkeld het is voor gemeenten om hier echt grip op te krijgen. De Omgevingsvisie is complex en het blijkt lastig integrale keuzes te maken. Ook het participatietraject is moeilijk vorm te geven: hoe betrek je de inwoners hierbij?

De nieuwe Omgevingswet treedt in werking op 1 januari 2021. Het is van groot belang dat gemeenten nú initiatief tonen, de bestuurlijke ruimte benutten en inwoners en bedrijven bij het proces betrekken. Hayat adviseert Raads- en Commissieleden hiervoor gebruik te maken van de expertise van de landelijke D66 thema afdeling. Zij zegt toe een appgroep aan te maken met de D66 woordvoerders Omgevingsvisie/RO uit de provincie Utrecht om de lijnen kort te houden en elkaar te kunnen voeden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hayat Chidi: hayat.chidi@provincie-utrecht.nl